บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สนับสนุนการประกาศผลการประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” (Digital News Excellence Awards 2017) ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศใน8 สาขา รวม 400,000 บาท เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการผลิตข่าวดิจิตอลที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคม บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของอุปกรณ์ดิจิตอลใหม่ และบริการออนไลน์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน ด้วยเจตนารมณ์ที่ มุ่งมั่น ส่งเสริม และ สนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

นางสาวกนกพร ประสิทธิผลนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า

ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไปมาก สื่อออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับพฤติกรรมการเสพสื่อของคนมากขึ้น ซึ่งประชาชนทั่วไปเสพสื่อไม่ได้อยู่แค่สื่อดั้งเดิมอีกต่อไปแล้ว และทุกคนที่จะผลิตเนื้อหาและมีช่องทางเผยแพร่เนื้อหานั้นพร้อมกับสามารถสร้างแฟนเพจ หรือผู้ติดตามได้อีกด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ

ต้องบอกว่าองค์กรสื่อต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ต้องมีการแข่งขัน พัฒนาทักษะให้มีคุณภาพมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จึงมีนโยบายส่งเสริมการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนออนไลน์ ในการทำงานเพื่อผลิตผลงานออกมาให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานทางวารสารศาสตร์และจริยธรรมทางวิชาชีพ จึงได้มีการจัดงานประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปีขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ซีพี ออลล์

ด้าน นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ขอบคุณสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และเพื่อนๆ พี่ๆ สื่อมวลชน ที่ได้กรุณาให้เกียรติบริษัทได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมากนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่3 ซีพี ออลล์ มีความเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนร่วมกันทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาคสื่อมวลชนที่นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ มีความสร้างสรรค์จรรโลงสังคม ก็จะมีคุณูปการต่อทั้งผู้อ่าน สังคมและประเทศชาติ จึงได้ริเริ่มส่งเสริมโครงการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมตลอดมาและรางวัลนี้จะเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า ก่อให้เกิดการพัฒนาข่าวสารในประเทศไทยต่อไป