พืชอาจจะกลายเป็นผู้สูบลำดับที่สองได้ พวกมันทำการสูดกลิ่นควัน นิโคติน และสารพิษอื่นๆเข้าไปซึ่งมาจากการเผาไหม้ของบุหรี่ และนั่นเป็นสิ่งดีสำหรับผู้คน ด้วยการมีพืชสีเขียวจำนวนมากๆ ผู้คนสามารถหายใจได้ง่ายขึ้น แต่พืชที่คนกินเข้าไปเป็นปกตินั้นสามารถดูดซับสารเคมีเอาไว้ในตัวมันได้หรือไม่ คำตอบก็คือ มันสามารถดูดซับได้ สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้จากการศึกษาใหม่ และนั่นอาจจะอธิบายได้ว่าทำไมนิโคตินสามารถพบได้ในพืชตระกูลชา

กว่าสี่ศตวรรษที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์นาซ่า ได้แสดงให้เห็นว่า พืชที่ปลูกในบ้านสามารถกรองสารฟอร์มาลดีไฮด์ เบนซีน และสารมลพิษอื่นๆในอากาศได้ ดังนั้นบางที มันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่พืชสีเขียวจะสามารถจัดการกับควันบุหรี่ที่มีสารนิโคตินได้

Dirk Selmar ทำงานที่ Technical University of Braunschweig ประเทศเยอรมนี ทีมวิจัยของเขาได้เริ่มทำการศึกษากับพืชเปเปอร์มินต์ พวกเขาขังพวกพืชเอาไว้ในควันของบุหรี่จาก 11 ชนิดของควันบุหรี่ ภายในสองชั่วโมง ใบของปเปอร์มินต์ดักจับปริมาณของนิโคตินเป็นจำนวนมาก

นิโคตินเป็นสารเสพย์ติดในบุหรี่ที่ทำให้คนสูบบุหรี่นั้นยากที่จะทำการเลิก ผู้สูบจะทำการหายใจเอานิโคตินเข้าไปเป็นจำนวนมาก และพวกเขายังหายใจมันออกมาอีกด้วย เมื่อบุหรี่ถูกเผามันยังปล่อยนิโคตินสู่อากาศอีกด้วย แม้ว่าจะผ่านไปถึงแปดวันหลังจากที่พืชได้เจอกับควันของบุหรี่แล้ว ปริมาณของนิโคตินที่ใบก็จะลดลงเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น

แต่อากาศนั่นไม่ใช่หนทางเดียวเท่านั้นที่พืชจะทำการสัมผัสกับนิโคติน รากของมันสามารถที่จะทำการดูดซับมลพิษได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น นักวิจัยทำการพ่น 100 มิลลิกรัมของบุหรี่ลงไปบนพื้นดินที่พืชนั้นเจริญเติบโต หลังจากเก้าวันผ่านไป ใบของเปเปอร์มินต์ที่โตเต็มที่จะมีปริมาณนิโคตินเพิ่มขึ้นประมาณห้าเท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทำการพ่นบุหรี่ลงไป

“สำหรับมุมมองทางด้านความปลอดภัยของอาหาร ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องตื่นตระหนก” Selmar กล่าว เขาตั้งใจที่จะวิจัยเรื่องนี้เพื่อช่วยอธิบายถึงปริมาณของนิโคตินที่มากผิดปกติในพืชจำพวกชาและพริก ชาวนาที่ทำการสูบบุหรี่นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มระดับของนิโคติน

งานวิจัยของทีมเขาได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ Agronomy for Sustainable Development

ที่มา:

S. Ornes. “Cleaning with greens.” Science News for Students. November 4, 2014.

B. Mole. “Engineered plants demolish toxic waste.Science News. Oct. 21, 2014.

J. Raloff. “Greenery filters out indoor air pollution.” Science News. Vol. 136, September 30, 1989, p. 212.

Original Journal Source: D. Selmar et al. Nicotine uptake by peppermint plants as a possible source of nicotine in plant-derived products.Agronomy for Sustainable Development. Published early online April 7, 2014. 10.1007/s13593-015-0298-x.

Original Report Source: B.C. Wolverton, W.L. Douglas and K. Bounds. A study of interior landscape plants for indoor air pollution abatement. NASA Technical Document. July 1, 1989.