Nature Photonics และมีการจัดแสดงผลงานวงจรรวมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา

1.5 เคลวิน หรือ - 271.5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ทำได้ในห้องปฏิบัติการวิจัยเท่านั้น แต่จากการค้นพบล่าสุดนี้ การสร้างวงจรรวมดังกล่าวสามารถกระทำได้ที่อุณหภูมิ 125 เคลวิน หรือ -148 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ทำให้ในทางการค้า โดยวิธีไนโตรเจรเหลวนั่นเอง โดยค่าใช้จ่ายต่อลิตรนั้นมีค่าเท่าๆกับน้ำมันเบนซินเท่านั้น

"เป้าหมายของเราคือการสร้างอุปกรณ์ที่มีพื้นฐานจากเอ็กซิตอนให้มีประสิทธิภาพ แต่จะต้องกระทำได้ที่อุณหภูมิห้อง และสามารถนำมาทำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเน้นความเร็วในการเชื่อมต่อเป็นสำคัญ" เลโอนิด บูตอฟ ศาสตราจารย์ฟิสิกส์ประจำ UCSD และหัวหน้าทีมวิจัยกล่าว

"เรายังอยู่ในขั้นแรกของการพัฒนาอยู่ ทีมของเราเพิ่งจะสามารถพิสูจน์หลักการของทรานซิสเตอร์ที่ทำโดยเอ็กซิตอนนี้ได้ไม่นาน และงานวิจัยก็กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่"

"ทรานซิสเตอร์ของเรานี้จะประมวลผลสัญญาณโดยใช้เอ็กซิตอนเลย ซึ่งก็เหมือนกับอิเล็กตรอนตรงทีสามารถควบคุมได้โดยศักย์ไปฟ้า แต่ที่ต่างจากอิเล็กตรอนก็คือการเปลี่ยนไปเป็นอนุภาคแสง(โฟตอน)เพื่อให้ออกมาเป็นผลลัพธ์(เอาท์พุท)ของวงจร"

"ของเรานี่ แค่จับคู่เอ็กซิตอนโดยตรงก็จะปลดปล่อยโฟตอนออกมาได้แล้ว และเราก็นำเจ้าโฟตอนตัวนี้แหละไปใช้ในการคำนวณและใช้ในการเชื่อมต่อหรือสื่อสารได้เลย"

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090927165439.htm