2004 ได้มีหนึ่งข้อตกลงที่จะช่วยกันหาวิธีในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงมีหลายหน่วยงานจากหลายประเทศได้ร่วมมือกันพัฒนาวิธี ระบบ อุปกรณ์หรือแม้กระทั่งการรณรงค์เพื่อจุดประสงค์ในการลดอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนน

 

Gerardo Reveriego University of Malaga ปลอดภัยขึ้น

 

GPS ที่ใช้ในการค้นหาเส้นทางที่มีติดตั้งทั่วไปในโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ตัววัดและเก็บข้อมูลการเร่งเครื่องรถของผู้ขับ เป็นต้น

 

(Google Map) และมีการแสดงผลออกมาเป็นรูปทรงเหลี่ยมและหลากหลายสี ดังภาพข้างบน

 

ความกว้างและความสูงของรูปทรงเหลี่ยมที่แสดงนั้นเป็นตัวบอกถึงข้อมูลของอัตราความเสี่ยง อ้างอิงกับความเร่งและความเร็วของรถที่ผู้ขับขับรถตามลำดับ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีการขับรถเร็วมาก โปรแกรมก็จะแสดงผล ณ ตรงที่ขับรถเร็วมากเป็นสีแดง เพื่อแสดงถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง และถ้ากราฟทรงเหลี่ยม ณ ตำแหน่งใดที่สูงขึ้นมาก ก็แสดงว่ามีอัตราการเร่งรถที่เพิ่มมากขึ้น โดยตัวโปรแกรมได้ถูกออกแบบมาให้วิเคราะห์ว่ายื่งอัตราเร่งมากขึ้นเท่าใด ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

 

ระบบนี้สามารถนำไปใช้กับรถทั่วไป และที่นักวิจัยแนะนำคือโรงเรียนสอนหัดขับรถ โดยโปรแกรมจะช่วยฝึกวินัยในการขับรถที่ดีให้กับผู้ที่หัดขับรถใหม่ เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะช่วยประเมินลักษณะการขับรถได้อย่างชัดเจน

 

ที่มา

 

http://www.physorg.com/news166943888.html

 

โดย

ธนัช