ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
​แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมการแพทย์ทหารบกJamemy Jame200
​แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ กรมการแพทย์ทหารบกJamemy Jame210
​แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame220
​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame220
​แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame180
​แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Jamemy Jame400
​แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Jamemy Jame470