ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
พับกระดาษมีเสียงดัง(ดังโบ๊ะ) ตามคำขอ | Fold the paper loudly (loudly) on request.cafe123900
"ทดลอง"หุงข้าวสีฟ้า+กะทิ จะเป็นยังไง | "Experiment" cooking blue rice + coconut milk is how.cafe123860
วิธีพับยานรบอวกาศ EP.2 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold spaceship spaceships EP.2cafe1231300
วิธีพับยานรบอวกาศ EP.1 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold spaceship spaceships EP.1cafe1231580
วิธีพับรถกระดาษรถแข่งสุดเท่ห์ EP.23 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.23cafe1231510
วิธีพับรถกระดาษรถแข่งสุดเท่ห์ EP.22 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.22cafe1231430
"ทดลอง"ถ้าเอาน้ำแดงมาต้มจะเหลือน้ำตาลจริงหรือไม่ | "Experiment"to bring the red water to boil it.cafe1232420
DIY. วิธีทำปืนสั้นจากกระดาษอย่างง่่ายๆ สำหรับเด็ก | How to make a simple paper shotguncafe1232340
วิธีพับรถกระดาษรถแข่งสุดเท่ห์ EP.21 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.21cafe1232550
วิธีพับรถกระดาษรถแข่งสุดเท่ห์ EP.20 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.20cafe1231920
วิธีพับรถกระดาษรถแข่งสุดเท่ห์ EP 19 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.19cafe1231690
วิธีพับกระดาษเป็นเครื่องบิน#25 ร่อนดี | How to fold a paper plane #25cafe1231700
วิธีพับดาวกระจายนินจา(คลิป2) พับง่ายกว่าเดิม | How to fold the ninja stars (clip 2)cafe1231700
วิธีพับรถกระดาษรถแข่งสุดเท่ห์ EP.18 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.18cafe1231850
วิธีพับรถกระดาษรถแข่งสุดเท่ห์ EP.17 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.17cafe1232130
วิธีพับกระดาษเป็นมังกรอย่างง่าย | How to fold paper into a simple dragoncafe1232180
วิธีพับเครื่องบินสุดแปลก บินได้สุดเจ๋ง |#24| How to fold a strange aircraft. Fly awesomecafe1232070
วิธีพับกระดาษเป็นดาบ อย่างง่าย | How to fold paper into a simple sword.cafe1231830
วิธีพับเครื่องบิน#22 บินเร็ว | How to fold the plane # 22 fly fastcafe1232030
"ทดลอง" เอาน้ำปลามาต้มจะเกิดอะไรขึ้น | Experiment on boiling fish sauce will happen.cafe1233460
วิธีพับกล่องของขวัญอย่างง่ายด้วยกระดาษปกA4 | How to fold a simple gift box with A4 papercafe1232470
วิธีพับเรือยาว2 ลอยน้ำได้ How to fold a long boat 2 floating.cafe1232890
วิธีพับเครื่องบินกระดาษ#21 บินเร็ว บินไกล | How to fold a paper plane#21.Long glidingcafe1233020
วิธีพับเครื่องบินกระดาษ#20 บินเร็ว บินไกล | How to fold a paper plane#20.Long glidingcafe1232990
วิธีพับรถกระดาษรถแข่งสุดเท่ห์ EP.15 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.15cafe1233110
วิธีพับรถกระดาษรถแข่งสุดเท่ห์ EP.14 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.14cafe1232760
วิธีพับรถกระดาษรถแข่งสุดเท่ห์ EP.13 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.13cafe1232800
เทคนิคการวาดอักษรศิลป์"I Love U"ด้วยไม้บรรทัดอย่างง่ายEp.1cafe1233060
วิธีพับรถกระดาษรถแข่งสุดเท่ห์ EP.12 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.12cafe1232350
วิธีพับรถกระดาษรถแข่งสุดเท่ห์ EP.11 สำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.11cafe1232660
วิธีพับรถกระดาษรถแข่งสุดเท่ห์ EP.10 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.10cafe1232520
ถ้าใช้น้ำส้มสายน้ำผึ้งหุงข้าวจะเป็นยังไง |ลองทำ|If using orange juice.Honeysuckle.How to cook ricecafe1233870
วิธีพับรถกระดาษ รถแข่งสุดเท่ห์ EP.9 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.9cafe1233520
วิธีพับรถกระดาษ รถแข่งสุดเท่ห์ EP.8 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.8cafe1233310
เมื่อนำกาโตะมาทำของหวานจะเป็นยังไง "ไข่หวานกาโตะ"|ลองทำ|When do you bring a dessert to Kato?cafe1232940
วิธีพับรถกระดาษ รถแข่งสุดเท่ห์ EP.7 ฝึกทักษะสำหรับเด็ก | How to fold a paper car. Cool race carEP.7cafe1233190
วิธีพับเครื่องบินกระดาษ#19 ร่อนนาน ร่อนไกล | How to fold a paper plane#19.Long glidingcafe1233830
วิธีพับเครื่องบิน#18 ร่อนนาน ร่อนไกล | How to fold the plane#18.Long glidingcafe1233930
วิธีพับรถแข่งสุดเท่ห์ Ep.6 สำหรับเด็ก ของเล่นเด็ก How to fold the cool racing car for kids toys.cafe1232370
วิธีพับเครื่องบิน ลำที่16 ร่อนดี สำหรับเด็ก How to fold a good 16-plane plane for children.cafe1232130
ทดลองทำกุหลาบจากขนมปังแผ่น(ประดิษฐ์) Make roses from bread sheet(DIY)cafe1232700
วิธีพับรถแข่งสุดเท่ห์ Ep.6 สำหรับเด็ก ของเล่นเด็ก How to fold the cool racing car for kids toys.cafe1232220
วิธีพับเครื่องบิน ลำที่16 ร่อนดี สำหรับเด็ก How to fold a good 16-plane plane for children.cafe1232020
วิธีพับเครื่องบิน ลำที่15 สำหรับเด็ก How to fold a 15th plane for a child (คลิป)cafe1232060
วิธีพับกล่องอย่างง่ายๆด้วยกระดาษปกA4 Simple paper folding with A4 papercafe1231830
How to fold a heart พับกระดาษรูปหัวใจ เขียนความรู้สึกลงไป แทนความห่วงใยมอบให้คนรักcafe1232590
วิธีพับเตียงนอนกระดาษ ของเล่นเด็ก How to fold a paper bed, baby toys(คลิป)cafe1232450
ถ้าใช้แฟนต้าน้ำแดงหุงข้าวจะเป็นยังไง What is the use of red water to cook rice?cafe1232640
วิธีพับโต๊ะกระดาษ ฝึกทักษะสำหรับเด็ก How to fold a paper tablecafe1232490
วิธีพับเครื่องบิน9 บินนาน บินไกล How to fold and fly planes 9 flew long distance.cafe1232820
วิธีพับรถถัง2 อย่างง่าย | How to fold a simple tank 2cafe1232640
วิธีพับเครื่องบิน14 ร่อนดี How to fold the plane 14 glide well.cafe1232490
วิธีพับเรือยนต์2 อย่างง่าย ลอยน้ำได้ How to fold a simple motor boat 2cafe1232400
วิธีพับเครื่องบิน13 บินดี | How to fold the 13th plane to fly.cafe1232470
วิธีพับกระดาษเป็นเล็บแม่มด How to fold paper into nails, witchescafe1232200
ใช้แฟนต้าน้ำเขียวหุงข้าว ว้าว ว้าว ว้าว สวยมาก Use green water to cook rice.cafe1232160
วิธีทำมีดดาบ กระดาษ(ของเล่นเด็ก) How to make paper knife blades (baby toys)cafe1234240
เป๊ปซี่ vs โฟร์โมสต์ ทดลองเทโฟร์โมสต์ผสมเป๊ปซี่จะเป็นยังไง Pepsi vs foremostcafe1233190
ถ้าใช้โค้กหุงข้าวจะเป็นยังไง? What is the use of Coke to cook rice?cafe1232760
วิธีทำดาบสั้น อาวุธนินจา (กระดาษ)How to make a short sword ninja weapon(paper)cafe1232570
วิธีทำขวานกระดาษ อาวุธนินจา How to make a paper ax weapon ninjacafe1232500
​พับกระดาษเป็นเก้าอี้ How to fold a paper into a chaircafe1232370
วิธีพับกระดาษเป็นโซฟา | How to fold paper into a sofacafe1232180
วิธีพับรถแข่งกระดาษแต่งซิ่ง Ep.4 | How to fold the paper race car Ep.4.cafe1232040
วิธีพับรถแข่งกระดาษแต่งซิ่ง Ep.5 How to fold the paper race car Ep.5cafe1232030
วิธีพับกระดาษเป็นกรงเล็บ How paper folds are claws.cafe1232140