​ทีเส็บเข้มยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการไมซ์ไทย

ทีเส็บเข้มยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการไมซ์ไทย

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ ดร. ณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม (ที่ 1 จากซ้าย) นักวิจัยในโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล นางพรรณี อังศุสิงห์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และนายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) แถลงถึงขั้นตอนการประเมินผลและรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards – TMVS เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ณ ห้องประชุม สำนักงานทีเส็บ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
เมื่อเร็วๆ นี้

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการอาวุโส โทรศัพท์ 02 694 6000 อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นายอิศรา โรจนกุศล เจ้าหน้าที่ประสานโครงการฯ โทรศัพท์ 02 694 6181 อีเมล issara_r@tceb.or.th

บริษัท วิเสจ จำกัด โทรศัพท์ 02 616 6749-50

ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ 

12 ต.ค. 2561 11:01
0 ความเห็น
235 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น