เมื่อว่าวก็มีประโยชน์ทางด้านพลังงาน

เป็นที่แน่นอนว่าพวกเราเองและโดยเฉพาะคนเนเธอร์แลนด์ต้องรู้จักการใช้กังหันลมเป็นตัวช่วยเก็บกักพลังงานลมแล้วนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ แต่กลุ่มนักวิทยาศาสร์จากมหาวิทยาลัย Delft (Delft University of Technology) ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้คิดค้นวิธีการควบคุมและนำเอาพลังงานลมมาใช้งานในวิธีที่แตกต่างออกไปและถือเป็นความคิดที่สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ซึ่งโครงการนี้มีชื่อว่า Laddermill (แลดเดอร์มิลล์) ซึ่งได้ใช้กลุ่มว่าวเป็นอุปกรณ์หลักในการนำเอาพลังงานลมมาสร้างกระแสไฟฟ้า จากการทดสอบในขั้นแรกโดยการใช้ว่าวจำนวนหนึ่งพบว่าสามารถสร้างกำลังไฟฟ้าได้ถึง 10 กิโลวัตต์ หรือกระแสไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับบ้าน 10 หลัง


 


แลดเดอร์มิลล์ถือเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการหาแหล่งพลังงานตามธรรมชาติมาใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อคนเรา โดยมีการนำเอาว่าวมาเป็นอุปกรณ์หลักในการทำงานครั้งนี้ กลุ่มของว่าวที่ล่องลอยบนท้องฟ้านั้นสามารถช่วยดึงพลังงานมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในลมตอนบนมาใช้ได้ ซึ่งปริมาณของลมที่ระดับความสูง 30, 000 ฟุตจากระดับท้องทะเลนั้นมีพลังงานมากกว่า 20 เท่าของกระแสลมบริเวณระดับน้ำทะเล ด้วยเหตุนี้แลดเดอร์มิลล์จึงเป็นทางเลือกแนวใหม่ที่จะช่วยนำเอาพลังงานลมที่ไม่มีวันหมดมาใช้เป็นพลังงานทดแทน


 


แลดเดอร์มิลล์ประกอบด้วยว่าวขนาดใหญ่หลายๆตัว ล่องลอยไปมาอยู่บนท้องฟ้า โดยการเคลื่อนที่ของตัวว่าวนั้นเคลื่อนที่ได้ทุกๆแนว ซึ่งว่าวที่ใช้ในแลดเดอร์มิลล์ โดยทั่วไปถูกเรียกว่า ว่าวเครื่องบิน หรือ kiteplanes โดยที่ออกแบบมาให้มีลักษณะการเคลื่อนที่เหมือนกับเครื่องบินและว่าวผสมกัน เนื่องจากโดยทั่วไปว่าวนั้นสามารถลอยขิ้นได้ง่าย แต่ในตอนลงต้องใช้แรงดึงจากเชือกหรือสายเคเบิล ในทางกลับกัน เครื่องบินในตอนขาขึ้นจะขึ้นได้ยากมากต้องใช้พลังงานมากเพื่อให้เครื่องบินบินขึ้น ผิดกลับตอนขาลงซึ่งสามารถไถลลงไปกับพื้นได้พร้อมๆกับการลดความเร็วในการลงจอด  ด้วยเหตุนี้ ว่าวเครื่องบินแลดเดอร์มิลล์จึงรวมข้อดีของทั้งสองอย่างนี้ไว้ด้วยกัน คือลักษณะการขึ้นแบบว่าว และลักษณะการลงแบบเครื่องบิน และระหว่างที่ว่าวมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงนั้นจะทำให้เกิดการหมุนของสายเคเบิลที่ยึดติดกับตัวว่าว และจากการหมุนนี้เองจะทำให้เกิดพลังงานขึ้นมา


 


การที่ว่าวขึ้นไปได้สูงถึงระดับความสูง 30, 000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลนั้น ทำให้เกิดการหมุนของสายเคเบิลที่สามารถสร้างกำลังไฟฟ้าได้ถึง 100 เมกะวัตต์ สายเคเบิลที่ใช้ยึดตัวว่าวนี้เป็นส่วนสำคัญมากในระบบ โดยทำมาจากวัสดุเส้นใยพิเศษอย่าง Dyneema ตัวของว่าวจะต้องมีบริเวณผิวหน้าหรือตัวว่าวที่กว้างและมีโครงสร้างที่เบา โดยในส่วนการควบคุมการขึ้นลงของว่าวเครื่องบินและการทำงานนั้นสามารถทำได้โดยการให้ความดันกับว่าวเหมือนการอัดลมเพื่อให้ว่าวพองตัวขึ้นมาซึ่งเป็นควบคุมอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์แบบที่ใช้กับเครื่องบิน


 


ที่มา


http://www.lr.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=8d16d19a-e942-45aa-9b52-48deb9312e92&lang=en


http://www.engadget.com/2008/08/05/dutch-scientists-develop-kite-power-system-with-enough-juice-for/


 


 


 


โดย


ธนัช

13 ส.ค. 2551 19:30
2 ความเห็น
990320 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น