บทความแนะนำ

บทความบทความภาษา

THE ....ใช้กันอย่างไร? เรียนเพื่อใช้กันให้เป็น

THE ....ใช้กันอย่างไร? เรียนเพื่อใช้กันให้เป็น

Adjectives (Articles - the ) ตอน 1โดย พัทธนันท์ กฤดิบวร (นักเรียนทุนฮาวาย & ศิษย์เก่าเตรียมฯรุ่น60) THE “เดอ”....ใช้กันยังงัย? เรียนเพื่อใช้กันให้เป็น Adjectives (Articles - the ) ตอน 1 The เป็น

บทความภาษา

7424 views July 25, 2007

อ่านทั้งหมด

ภาษาสเปน

ภาษาสเปน

หลากหลายประเทศที่ใช้ภาษาสเปน1.ภาษาสเปน ภาษาสเปนเป็นภาษาที่มีคนพูดมากเป็นอันดับ 3 ของโลก นอกจากจะเป็นภาษาที่มีคนใช้แพร่หลายมากขึ้นทุกวัน อย่างน้อย 150 ล้านคนในอเมริกาที่พูดภาษาสเปน อีก 352 ล้านคนใน 21

บทความภาษา

6716 views May 23, 2007

อ่านทั้งหมด

การประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 22

การประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 22

ประเภทศิลปกรรมการประกวดงานประกวดที่เหล่าศิลปินและคอศิลป์ไม่ควรพลาด ที่การจัดประกวดศิลปกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ "พลังสามัคคี...ความดีแห่งแผ่นดิน" เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บทความภาษา

1902 views May 18, 2007

อ่านทั้งหมด

ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ

ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ

จากภาษาหนึ่งสู่อีกภาษา ทฤษฎีการแปล : ฟรีดริช ชไลเออร์มาเคอร์ ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ "On the Different Methods of Translating"(1) Friedrich Schleiermacher ภัควดี : แปล หมายเหตุ:

บทความภาษา

5112 views May 04, 2007

อ่านทั้งหมด

Lecture note วิชา General Physics 1 - ชุดที่ 1 : เว็กเตอร์และการเคลื่อนที่

Lecture note วิชา General Physics 1 - ชุดที่ 1 : เว็กเตอร์และการเคลื่อนที่

คุยกันก่อนเรียน หมายเหตุ โน๊ตฟิสิกส์ชุดนี้ดัดแปลงมาจากไฟล์ Powerpoint ที่ผู้สอนใช้บรรยายวิชา 2304103 General Physics I ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2547

บทความภาษา

7060 views April 12, 2007

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร

กว่าจะมาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางฯประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหลากหลายประเภทได้แก่ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารผักและผลไม้ อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อยและกากน้ำตาล

บทความภาษา

2237 views April 11, 2007

อ่านทั้งหมด

XML เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร

XML เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร

XML เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสารXML เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร เคยสงสัยกันบ้างว่า ทำไมเวลาส่งเอกสารสำคัญเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยไปให้คนอื่นถึงต้องส่งเป็นไฟล์ .doc ของไมโครซอพท์เวิร์ดกัน ปัญหามาตรฐานกลางสำหรับไฟล์เอกสารสำนักงานที่สร้างจากโปรแกรมตระกูลเวิร์ดโปรเซสเซอร์นี้มีมานานแล้ว

บทความภาษา

2049 views April 11, 2007

อ่านทั้งหมด

เล่าเรื่อง การจัดตั้งห้องสมุดอุดมศึกษา

เล่าเรื่อง การจัดตั้งห้องสมุดอุดมศึกษา

การการดำเนินงานห้องสมุดในระดับสากลCreate by: Chelie M. harn Cooper ระหว่างไม่กี่ปีมานี้มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดใหม่เพื่อรองรับกับจำนวนผู้เรียนที่มีมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งขั้นตอนของการขอเปิดสถาบันอุดมศึกษา

บทความภาษา

2467 views April 11, 2007

อ่านทั้งหมด

เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย  SSL

เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย SSL

เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย SSLเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย SSL Secure Socket Layer (SSL Protocol) การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข่าวสารที่จะแลกเปลี่ยนกันนั้นมีความปลอดภัย

บทความภาษา

2528 views April 11, 2007

อ่านทั้งหมด

ฟิสิกส์เบื้องหลัง

ฟิสิกส์เบื้องหลัง "ภาพวงกลมจตุคามฯ"

ที่มาของเรื่อง ในปัจจุบัน มีความสนใจเกี่ยวกับจตุคามฯ กันมาก และในบางแง่มุม จะมีปรากฏการณ์ที่มีแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ แต่การอธิบายยังขาดรายละเอียดที่สำคัญบางประการ เช่น กรณีภาพถ่ายวงกลมประหลาด

บทความภาษา

2928 views January 13, 2007

อ่านทั้งหมด

-->