บทความแนะนำ

บทความบทความเศรษฐศาสตร์

วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ถล่มโลก

Hamburger Effectตามข้อเรียกร้องของผู้อ่านที่อยากให้ช่วยอธิบายเรื่องฮ๊อตสุดฮิตล่าสุดคือวิกฤติของเลห์แมน บราเดอร์ (Lehman Brothers) หนึ่งในวาณิชธนกิจ (Investment Bank) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เพิ่งจะประกาศล้มละลาย

บทความเศรษฐศาสตร์

4275 views September 30, 2008

อ่านทั้งหมด

ตลาดในวิชาเศรษฐศาสตร์คืออะไร

ประเภทตลาดEspresso การรู้จักลักษณะของตลาดในความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ จะช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย มีความรู้ และสามารถตัดสินใจในการบริโภคและการผลิตได้ดีขึ้น เพราะผู้ซื้อจะรู้ว่าตัวเองมีอำนาจต่อรอง

บทความเศรษฐศาสตร์

147442 views September 19, 2008

อ่านทั้งหมด

อุปสงค์ อุปทาน และระดับดุลยภาพ

ดุลยภาพ (Equilibrium price and output)Espresso อุปสงค์ (Demand) อุปสงค์ในวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Demand หมายถึง ความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ ณ ระดับราคาต่าง ๆ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

บทความเศรษฐศาสตร์

291788 views June 10, 2008

อ่านทั้งหมด

ดุลการค้า ดุลบริการ ดุลการชำระเงิน และความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลการค้า ดุลบริการ ดุลการชำระเงิน และความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยน

บัญชีดุลการชำระเงินEspresso ดุลการชำระเงิน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Balance of Payments คือ บัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อดูการไหลเข้าและออกของเงินตราต่างประเทศ จากการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

บทความเศรษฐศาสตร์

134288 views April 30, 2008

อ่านทั้งหมด

โครงการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน

การจัดการกับทรัพยากรวิรุฬหกกลับ เมื่อเรานึกถึงแหล่งท่องเที่ยว ทะเลนับได้ว่าเป็นตัวเลือกต้นๆ ของการพักผ่อนหย่อนใจ ยิ่งเป็นช่วงหน้าร้อนแบบนี้การปีนเขา ขึ้นดอยก็คงเทียบไม่ได้กับสายลมที่พัดเอื่อยๆบนหาดทรายขาวที่ทอดตัวเป็นแนวยาวพร้อมเสียงคลื่นกระทบฝั่งที่ดังไม่ขาดสายของชายหาดที่ไหนสักแห่งเป็นแน่

บทความเศรษฐศาสตร์

3537 views April 01, 2008

อ่านทั้งหมด

GDP และ GNP

GDP และ GNP

Gross Domestic ProductEspresso GDP ย่อมาจากคำว่า Gross Domestic Product ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งคือ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง

บทความเศรษฐศาสตร์

110275 views March 31, 2008

อ่านทั้งหมด

วัสดุฉลาด

วัสดุฉลาด

ความพิเศษของวัสดุวัสดุฉลาด วัสดุฉลาดคืออะไรครับ?ผศ.ดร.รัตติกร : ถ้าเราเทียบ ก็คือวัสดุที่เราเห็นทั่วไป ก็คือ วัสดุ แต่วัสดุฉลาด มีความพิเศษขึ้นมาคือมีการตอบสนองได้ อย่างวัสดุทั่วไปมันจะไม่มีการตอบสนอง

บทความเศรษฐศาสตร์

3489 views March 25, 2008

อ่านทั้งหมด

กาสิโนกับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

กาสิโนกับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

อบายมุขที่ถูกกฎหมายบังเอิญช่วงนี้มีข่าวดังเกี่ยวกับการตั้งกาสิโน หรือบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย ของท่านนายกฯ สมัคร ซึ่งบ่อนการพนันในเมืองไทย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจนอกระบบ ซึ่งในปัจจุบันบ่อนการพนันถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

บทความเศรษฐศาสตร์

1727 views March 05, 2008

อ่านทั้งหมด

ค่าเงินบาท และผลต่อเศรษฐกิจ

ค่าเงินบาท และผลต่อเศรษฐกิจ

ค่าเงินบาทแข็ง ค่าเงินบาท และผลต่อเศรษฐกิจEspresso ช่วงนี้มักจะได้ยินสื่อต่างๆ พูดคำว่า ค่าเงินบาทแข็งอยู่ตลอด จึงอยากจะขออธิบายให้ฟังเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจว่า ค่าเงินบาทแข็งคืออะไร เกิดจากอะไรได้บ้าง

บทความเศรษฐศาสตร์

59107 views February 25, 2008

อ่านทั้งหมด

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) คืออะไร เกิดจากอะไร วัดอย่างไร และถ้าสูงขึ้นมาก ๆ จะเกิดอะไรขึ้น

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) คืออะไร เกิดจากอะไร วัดอย่างไร และถ้าสูงขึ้นมาก ๆ จะเกิดอะไรขึ้น

เกิดจากอะไร วัดอย่างไรภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) คืออะไร เกิดจากอะไร วัดอย่างไร และถ้าสูงขึ้นมาก ๆ จะเกิดอะไรขึ้น Espresso ภาวะเงินเฟ้อคืออะไร?หลายคนเมื่อได้ยินคำว่าเงินเฟ้อ อาจจะสงสัยว่าเงินเฟ้อคืออะไร

บทความเศรษฐศาสตร์

151869 views January 27, 2008

อ่านทั้งหมด

-->