บทความแนะนำ

บทความบทความสังคม-กฎหมาย

หน้าที่ของพุทธบริษัท

หน้าที่ของพุทธบริษัท

จงกระทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ ต่อไปนี้อาตมาขออนุโมทนาที่จะปรารภธรรมะตามประสงค์ของท่านเจ้าภาพ ขอท่านสาธุชนทั้งหลายโดยมีท่านเจ้าภาพเป็นประธาน ให้ จงกระทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ในการบำเพ็ญกุศล และในวันนี้

บทความสังคม-กฎหมาย

2286 views January 26, 2007

อ่านทั้งหมด

ธรรมมะสำหรับคนเจ็บไข้

ธรรมมะสำหรับคนเจ็บไข้

อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร ธรรมมะสำหรับคนเจ็บก็มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกอย่างเพียงพอ มากมาย ซึ่งถ้าสรุปเอาแต่ใจความสำคัญรวมกันแล้วก็ได้แก่ คำสอน ที่สอนให้เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง เรียกว่า ตถตา เป็นเช่นนั้นเอง

บทความสังคม-กฎหมาย

2764 views January 11, 2007

อ่านทั้งหมด

ปตท.จัดปิโตรแคมป์ เพื่อค้นหา “แชมป์ปิโตร” รุ่นที่ 1

ปตท.จัดปิโตรแคมป์ เพื่อค้นหา “แชมป์ปิโตร” รุ่นที่ 1

สมาชิกนักเคมีรุ่นเยาว์ พูดถึงเรื่องปิโตรเคมี หลายคนอาจคิดว่า “ยาก” และ “ไกลตัว” เกินไปจนละเลยที่จะสนใจ แต่แท้จริงแล้ว ปิโตรเคมี แฝงอยู่รอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารและน้ำดื่ม เสื้อผ้าที่เราสวมใส่

บทความสังคม-กฎหมาย

1951 views January 05, 2007

อ่านทั้งหมด

การมีชีวิตด้วยจิตว่าง

การมีชีวิตด้วยจิตว่าง

มีชีวิตด้วยจิตว่างอย่างไร ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย อาตมาจะพูดกับท่านทั้งหลายโดยหัวข้อว่า การมีชีวิตด้วยจิตว่าง การมีชีวิตด้วยจิตว่างนี่คืออะไร คือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้ จะพูดใส่หน้ากรอกหูลงไปเลยว่า

บทความสังคม-กฎหมาย

1829 views December 29, 2006

อ่านทั้งหมด

เสียงคำบรรยายธรรม ของท่านพุทธทาสภิกขุ

เสียงคำบรรยายธรรม ของท่านพุทธทาสภิกขุ"การพักผ่อน"

หลักเกณฑ์ที่จะช่วยให้เข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้น วันนี้เราจะได้พูดกันถึงเรื่องการพักผ่อน บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับธรรมะหรือพระพุทธศาสนาก็ได้ แต่ขอให้สนใจฟัง แม้แต่เรื่องการพักผ่อนถ้าเข้าใจถึงที่สุด

บทความสังคม-กฎหมาย

1967 views December 29, 2006

อ่านทั้งหมด

พลังงานไฮโดรเจนจากน้ำด้วยแสงอาทิตย์และตัวเร่งปฏิกิริยา: ปฏิกิริยาแยกโมเลกุลน้ำ

พลังงานไฮโดรเจนจากน้ำด้วยแสงอาทิตย์และตัวเร่งปฏิกิริยา: ปฏิกิริยาแยกโมเลกุลน้ำ

พลังงานไฮโดรเจน ดร.ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จากเดิมระบบเศรษฐกิจต้องพึ่งพาผลผลิตจากภาคการเกษตรเป็นหลัก

บทความสังคม-กฎหมาย

5227 views October 15, 2006

อ่านทั้งหมด

โครงการส่งเสริมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

โครงการส่งเสริมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

ความเป็นมาโครงการ สควค. โครงการ สควค. เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถสูงเพื่อตอบสนองความต้องการ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการตามความร่วมมือของ 3 หน่วยงานคือ กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

บทความสังคม-กฎหมาย

11243 views October 12, 2006

อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

วัตถุประสงค์โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ โครงการสร้างฐานกำลังคนระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระดับบัณฑิตศึกษา และรองรับงานการวิจัยและพัฒนาในอนาคต โครงการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ

บทความสังคม-กฎหมาย

2640 views November 20, 2006

อ่านทั้งหมด

เจ้าวังปารุสก์

เจ้าวังปารุสก์

ย้อนอดีตไปถึงพ.ศ.๒๔๔๘ ย้อนอดีตไปถึงพ.ศ.๒๔๔๘ ห้าปีก่อนสิ้นรัชกาลที่ ๕ สถาปนิกชาวยุโรปสามคนออกแบบบ้านแบบอิตาเลียนวิลล่าหลังหนึ่งเสร็จ สถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเป็นที่นิยมว่าสง่างามที่สุดสำหรับสยามในยุครับอิทธิพลตะวันตกเพื่อการอยู่รอดของประเทศ

บทความสังคม-กฎหมาย

26423 views August 18, 2006

อ่านทั้งหมด

เจ้าพระยามหิธร

เจ้าพระยามหิธร

จาก "ลออ ไกรฤกษ์ " สู่เจ้าพระยามหิธร เจ้าพระยามหิธรมีชื่อเดิมว่า " ลออ " เกิดในสกุล " ไกรฤกษ์ " ซึ่งมีลูกหลานสืบเชื้อสายกันมาจนถึงทุกวันนี้ สมัยโน้น ชื่อของคนไทยเป็นชื่อที่ไม่จำกัดเพศ ไม่เหมือนปัจจุบัน

บทความสังคม-กฎหมาย

3882 views August 11, 2006

อ่านทั้งหมด

-->