บทความแนะนำ

บทความบทความสังคม-กฎหมาย

วิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมี

วิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมี

วิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้จักวันนี้จะพูดในหัวข้อว่า วิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้จัก และควรมี คำว่า วิเวกนี้ ดูจะเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป บางคนคิดว่าเป็นคำครึคระ สำหรับพวกอยู่ป่า ฤๅษี ชีไพร ถ้าเคยเข้าใจอย่างนั้น

บทความสังคม-กฎหมาย

3427 views February 21, 2007

อ่านทั้งหมด

เศรษฐกิจคืออะไร

เศรษฐกิจคืออะไร

การกระทำที่ดีที่สุด ผลออกมาก็ดีที่สุดท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่แปดในวันนี้ อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องไปตามเดิม สำหรับในวันนี้มีหัวข้อว่า เศรษฐกิจคืออะไร

บทความสังคม-กฎหมาย

15757 views February 21, 2007

อ่านทั้งหมด

FLASH MEMORY & iPOD NANO

FLASH MEMORY & iPOD NANO

Flash Memory Flash Memory เป็นหน่วยความจำชนิดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการสูญหายของข้อมูลแม้ว่าขณะนั้นจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไปหล่อเลี้ยงวงจรก็ตาม ไม่เหมือนกับ EEPROM ซึ่งเป็นชิพที่ฝังตัวอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

บทความสังคม-กฎหมาย

1707 views February 19, 2007

อ่านทั้งหมด

ยูเรก้า!!! ไขบันทึกอะคิมิดิส ด้วย x-ray spectroscopy

ยูเรก้า!!! ไขบันทึกอะคิมิดิส ด้วย x-ray spectroscopy

ยูเรก้า ยูเรก้า!!! วรวัฒน์ มีวาสนา1, ขนิษฐา มีวาสนา2 และ ดร. ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล31นักศึกษาปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา2นักศึกษาปริญญาเอก สหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทความสังคม-กฎหมาย

5703 views February 13, 2007

อ่านทั้งหมด

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL)

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL)

ระบบรักษาความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข่าวสารที่จะแลกเปลี่ยนกันนั้นมีความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันส่งผลให้การติดต่อสื่อสารล้มเหลว เราจะใช้หลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในรูปแบบ

บทความสังคม-กฎหมาย

16861 views February 13, 2007

อ่านทั้งหมด

บัสอนุกรมประสิทธิภาพสูง Fire Wire (IEEE 1394)

บัสอนุกรมประสิทธิภาพสูง Fire Wire (IEEE 1394)

เทคโนโลยี IEEE-1394 Fire wire (ชื่อเรียกของ apple) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link (ชื่อเรียกของ Sony) หรือ IEEE1394 เป็นข้อกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อบัสการสื่อสารแบบอนุกรมของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

บทความสังคม-กฎหมาย

2062 views February 13, 2007

อ่านทั้งหมด

ระบบเครือข่ายใช้สายไฟฟ้า (Powerline Networking)

ระบบเครือข่ายใช้สายไฟฟ้า (Powerline Networking)

ระบบเครือข่าย Powerline Networking “ระบบเครือข่าย Powerline Networking” เทคโนโลยีล่าสุดที่นำมาใช้งานในเมืองไทยตอนนี้ เรียกอีกอย่างว่า “Home Networking” เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้สายไฟเป็นเส้นทางสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์

บทความสังคม-กฎหมาย

13451 views February 13, 2007

อ่านทั้งหมด

ระบบเน็ตเวอร์ก ความเร็วสูง แบบ ADSL

ระบบเน็ตเวอร์ก ความเร็วสูง แบบ ADSL

โครงสร้างของระบบ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) เป็นมาตรฐานของโมเด็มเทคโนโลยีใหม่ ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสายโทรศัพท์ที่ทำจากลวดทองแดง ให้เป็นสัญญาณนำส่งข้อมูลความเร็วสูง โดย ADSL สามารถจัดส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการด้วยความเร็วมากกว่า

บทความสังคม-กฎหมาย

12689 views February 13, 2007

อ่านทั้งหมด

Cluster Computing System

Cluster Computing System

การใช้งานระบบ Cluster Computingระบบคลัสเตอร์ หรือคลัสเตอริ่ง เป็นการเชื่อมต่อระบบการทำงานของกลุ่มคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันภายใต้ระบบเครือข่ายความเร็วสูง มีความสามารถในการกระจายงานที่ทำไปยังเครื่อง ภายในระบบเพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

บทความสังคม-กฎหมาย

13578 views February 13, 2007

อ่านทั้งหมด

Lawrence of Arabia

Lawrence of Arabia

ชาติกำเนิดที่อับอายนักข่าวสงครามที่ได้เจอลอว์เรนซ์ในซาอุดิอาเรเบียบอกว่าเขาเป็นคนลึกลับ ซับซ้อนและเข้าใจยากมาก... สิ่งที่ลอเรนซ์เก็บเป็นความลับมากที่สุดก็คือชาติกำเนิดของเขาเอง เพราะว่ามันทำให้เขาอับอาย

บทความสังคม-กฎหมาย

4439 views January 31, 2007

อ่านทั้งหมด

-->