บทความแนะนำ

บทความบทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

ก๊าซธรรมชาติ และ เซลเชื้อเพลิง เพื่อ สิ่งแวดล้อม

ก๊าซธรรมชาติ และ เซลเชื้อเพลิง เพื่อ สิ่งแวดล้อม

เชื้อเพลิง fossil น้องๆ ทราบหรือไม่คะ ว่าเชื้อเพลิงที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ หรือ ถ่านหิน ล้วนเกิดจาก การทับถมกันของ ซากพืชและซากสัตว์ หรือที่เรียกว่า ฟอสซิล (fossil)

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

1696 views December 14, 2006

อ่านทั้งหมด

ไบโอดีเซล (Biodiesel)

ไบโอดีเซล (Biodiesel)

บทนำ ผศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไบโอดีเซลไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเราเลย เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1893 น้ำมันไบโอดีเซลถูกนำมาทดลองใช้ในเครื่องยนต์เป็นผลสำเร็จครั้งแรกของโลก

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

18695 views October 05, 2006

อ่านทั้งหมด

ไพโรไลซิสยางรถยนต์หมดสภาพ : กลไกการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูง

ไพโรไลซิสยางรถยนต์หมดสภาพ : กลไกการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูง

กระบวนการไพโรไลซิส ผศ.ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเทศไทยมียางรถยนต์เก่าเกิดขึ้นประมาณ 1.7 ล้านตันต่อปี ซึ่งยางเหล่านี้ส่วนหนึ่งถูกนำไปเผาให้ความร้อนแก่อุปกรณ์ต่างๆ

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

13239 views September 30, 2006

อ่านทั้งหมด

เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) : พลังงานจากธรรมชาติ...เพื่อธรรมชาติ

เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) : พลังงานจากธรรมชาติ...เพื่อธรรมชาติ

เชื้อเพลิงชีวภาพคืออะไร เชื้อเพลิงชีวภาพ หรือ Biofuel คือ เชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวล (Bimass) หรือ สสารที่ได้จากพืชและสัตว์โดยมีพื้นฐานจากการสังเคราะห์แสง แล้วเก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์เอาไว้ในรูปของพลังงานเคมี พืชเป็นพลังงานชีวภาพรูปแบบหนึ่งเพราะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองโดยกลไกของธรรมชาติที่เรียกว่า

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

55304 views August 15, 2006

อ่านทั้งหมด