แมลงสาบเป็นสัตว์ที่สกปรก นำโรคมาสู่คน จึงเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ หลายคนนิยมใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงสาบซึ่งเมื่อใช้บ่อยๆ แมลงจะทนทานต่อยามากขึ้นทำให้ต้องใช้ยาในปริมาณมาก จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ดังนั้นเราจะมาดูวิธีง่ายๆ ที่ใช้กำจัดแมลงสาบได้ผลดีและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกัน นอกจากนี้ยังมีทิปเล็กๆ ในการกำจัดมอดจากข้าวสารอีกด้วย