เรียนอะไรทำอาชีพอะไรดี? มาค้นพบตัวเองก่อนออกเดินทาง

ช่วงวัยรุ่นจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและความคิด เป็นช่วงที่พยายามค้นหาตัวเอง หลายคนอาจจะมีแผนการใช้ชีวิตที่แน่นอนอยู่แล้ว แต่หลายคนก็หลงทางก่อนจึงจะพบคำตอบที่ใช่ แต่จะดีกว่าไหม ถ้าเราเดินถูกทางตั้งแต่แรกก่อนก้าวเดินสู่เส้นทางของชีวิต

วันนี้เรามีนวัตกรรมมานำเสนอ นวัตกรรมที่ว่านี้คือเว็บแอพพลิเคชันSamsung Career Discovery (http://www.samsungslc.org/scd) สำหรับให้นักเรียนมัธยมเข้าไปทำแบบสำรวจ ‘ค้นพบตัวเอง’ และชมคลิปแนะนำอาชีพเพื่อเลือกเรียนต่อได้ตรงกับความถนัดยิ่งขึ้น ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการ Samsung Smart Learning Center ‘ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต’

เหมาะสำหรับเด็กในวัยมัธยม โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมต้น ที่กำลังเตรียมเลือกสายการเรียน เว็บแอพพลิเคชัน มี 2 ส่วน คือส่วนค้นพบตัวเอง และ ส่วนค้นพบอาชีพ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปสำรวจตัวเองและทำความรู้จักกับอาชีพต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

ส่วนที่ 1 ค้นพบตัวเอง

ส่วนที่ 1 ค้นพบตัวเอง เมื่อคลิกเข้าไปใช้งานในส่วนนี้ จะพบกับคำถามที่เป็นแบบสำรวจพหุปัญญา เมื่อนักเรียนทำแบบสำรวจครบ 40 ข้อ เว็บแอพพลิเคชันจะแสดงผลเป็นกราฟพหุปัญญาให้นักเรียนรู้จักความสนใจและศักยภาพของตัวเองรอบด้านขึ้น และยังสามารถแชร์ไปให้เพื่อน ๆ ได้ด้วย

แนวคิดในส่วน ‘ค้นพบตัวเอง’ นี้พัฒนามาจากแนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ของ Professor Howard Gardner นักจิตวิทยาการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้เชื่อว่าคนเรามีปัญญาที่หลากหลาย ไม่ได้จำกัดแค่วิชาในห้องเรียน ซึ่งเราต้องใช้ปัญญาด้านต่าง ๆ นี้ร่วมกันเพื่อทำงานอาชีพและใช้ชีวิต ถ้าอยากรู้ว่าพหุปัญญาคืออะไร ปัญญาแต่ละด้านคืออะไร ผู้เข้าใช้งานสามารถอ่านคำอธิบายหรือดูคลิปวิดีโอยาวประมาณ 7 นาที ก็จะเข้าใจได้ชัดเจน

เมื่อค้นพบตัวเองว่าถนัดด้านไหน มีทักษะด้านไหนแล้ว ผู้เข้าใช้งานจะสามารถทำความรู้จักกับอาชีพต่าง ๆ เพื่อดูว่าอาชีพไหนที่จะเหมาะกับทักษะที่เรามี ในส่วนที่ 2

ส่วนที่2 ค้นพบอาชีพ

ส่วนที่ 2 คือค้นพบอาชีพส่วนนี้ จะมีคลิปสัมภาษณ์วิทยากรกว่า 30 อาชีพ ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ที่ทำงานอาชีพด้วยใจรักและประสบความสำเร็จอย่างดี ซัมซุงได้นำมาจัดทำเป็น “นิทรรศการอาชีพออนไลน์” ให้เลือกดูได้ทุกเวลา มีทั้งอาชีพสายวิทย์ สายศิลป์ และ สายอาชีพที่ไม่ได้อาศัยความรู้ในโรงเรียน มีทั้งที่เป็นอาชีพกระแสหลัก และอาชีพนอกกระแส

คลิปแต่ละเรื่องยาว 7-10 นาที วิทยากรจะตอบคำถามว่าอาชีพนั้น ทำอะไร มีความสำคัญอย่างไร ต้องมีคุณสมบัติอะไร เส้นทางที่จะก้าวไปสู่อาชีพ และปัจจัยที่เป็นรางวัลชีวิต ความสุขและความสำเร็จของอาชีพนั้น ๆ คืออะไร วิทยากรทุกคนจะตอบคำถามสำคัญเหล่านี้ เพื่อให้น้องๆ เข้าใจแต่ละอาชีพได้มากขึ้นและสามารถเปรียบเทียบอาชีพที่แตกต่างกันได้

ในคลิปแต่ละเรื่องนอกจากจะได้รู้จักแต่ละอาชีพอย่างมีชีวิตชีวาแล้ว นักเรียนยังจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของวิทยากรแต่ละท่าน ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี

เว็บแอพพลิเคชัน Samsung Career Discovery ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อนักเรียนมัธยมเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อคุณครูแนะแนวหรือคุณครูประจำชั้น อีกด้วย ในปี 2559 นี้ ซัมซุงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีแผนจัดอบรมเพื่อคุณครูสามารถนำเว็บแอพพลิเคชัน Samsung Career Discovery ไปประยุกต์ใช้และจัดกระบวนการในคาบเรียนเพื่อช่วยนักเรียนค้นพบตัวเองและพัฒนาเส้นทางสู่อาชีพเป้าหมายอย่างได้ผล คุณครูผู้สนใจติดตามตารางการอบรมได้ที่ี่ http://www.facebook.com/samsungslc

นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ พัฒนาขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.samsungslc.org หรือ www.facebook.com/samsungslc

คลิกที่นี่”  เพื่อทดลองใช้เว็บแอพพลิเคชัน Samsung Career Discovery “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ”