ยุโรป หลายๆคนคงนึกถึง อาหาร ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว แต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั่น! มาดูเหตุผลที่ควรเรียนต่อที่ยุโรป...

  1. 1.มีนวัตกรรมที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่ดี ทำให้ยุโรปนั้นเป็นผู้นำในเรื่องศิลปะ แฟชั่น การเงิน สื่อต่างๆ การสื่อสาร
  2. 2. ยุโรปเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในเรื่องของนวัตกรรมและเป็นทวีปที่อยู่คอยขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และมีกระบวนการสอนที่มีมาตรฐานยอดเยี่ยม นอกจากนี้ในเรื่องของความรู้และพัฒนาการของเทคโนโลยี ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ยุโรปกลายเป็นอย่างในทุกวันนี้ คือ เป็นผู้นำในเรื่องของศิลปะเชิงเสรี,ในเรื่องการออกแบบและแฟชั่น,ในเรื่องการธนาคารและการเงิน รวมถึงในเรื่องของสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
  3. 3. ในสหภาพยุโรปจะพบว่ามีหลักสูตรการเรียนการสอน การอบรมนั่นได้จะได้ทำงานโดยตรงกับธุรกิจ,โรงงานต่างๆเพื่อทำให้มีการเรียนที่มีคุณภาพและได้ฝึกงานกับบริษัทต่างๆ ทำให้นักเรียนต่างชาติได้รับโอกาสที่ดีหลังเรียนจบการศึกษา นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานที่ยุโรปได้ หลังจบการศึกษา (จะเป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย และบริษัท)

  4. 4.จะได้รับประสบการณ์ที่ดี การศึกษาที่ดี เพื่อโอกาสให้การทำงานในอนาคต เพราะปัจจุบันบริษัทจากประเทศต่างๆทั่วโลกเริ่มลงทุนในตลาดระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น และต้องการคนทำงานที่สามารถรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

  5. 5. การศึกษาถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ดีและความพยายามที่จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ากว่า 6,000 สถาบันอุดมศึกษามีการเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
  1. 6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ยุโรปนั่นไม่แพงอย่างที่คิด และบางมหาวิทยาลัยบางแห่งยังมีทุนการศึกษาแบบสนับสนุน ทุนช่วยเหลือต่างๆให้กับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย
  2. 7. มหาวิทยาลัยในยุโรปกำลังพัฒนาเข้าสู่ความเป็นสากลมากขึ้น เพราะว่ามีนักเรียนต่างชาติที่มาจาก เอเชียมากกว่า 100,000 คน และนอกจากนี้ ยังมีนักเรียนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่สนใจในการเรียนต่อที่ยุโรป
  3. 8. ถึงแม้ว่าการใช้ภาษาอังกฤษจะเพียงพอสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในยุโรป แต่ว่าจะได้รับโอกาสที่ดีมากกว่านั้น คือจะได้เรียนรู้ภาษาที่สาม หรือภาษาที่สี่ ผ่านวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ และได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลก ในระหว่างที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ เราจะไมได้เพียงแค่พบเจอแต่กับคนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเจอนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆที่มาเรียนไกลบ้านเช่นเดียวกัน.
  1. 9. ระหว่างที่หยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือปิดเทอม เรายังสามารถสนุกสนานไปกับชีวิตที่น่าตื่นเต้นในยุโรปด้วย เช่น ดนตรี, การเต้นร่วมสมัย, โรงภาพยนตร์ล้ำยุค รวมถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย หรือเดินทางด้วยรถไฟเพื่อท่องเที่ยว เพราะยุโรปมีเส้นทางรถไฟที่เชื่อมโยงกัน. ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการคมนาคมระหว่างเมืองและระหว่างประเทศ
  2. 10. ยุโรป ยังเป็นสถานที่อันยอดเยี่ยมในการพัฒนามุมมองและทัศนคติของให้กว้างขึ้นด้วย เพราะที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้น การเรียนที่นี่จึงเป็นการสอนให้ทุกๆคนได้เปิดกว้างทางด้านความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วย

ที่มา

videshconsultz.com