vcharkarn.com - View User

User ID #20512

nonne@nutch

Levelveditor
Usernamepiglet_samurai
Emailnonneandkenny@gmail.com
Statusactive
First Login25 เม.ย. 2550 22:56
Last Login19 ต.ค. 2554 12:19
นวนิยายยอดชมคำสั่ง
No results found.
บล๊อกยอดชมคำสั่ง
No results found.
กระทู้ยอดชมคำสั่ง
ทราบมั้ยว่าผิวหนังของงูที่ลอกคราบทิ้งมีประโยชน์อย่างไรกับกระรอกน้อยทั้งหลาย954173Update Delete
การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสำรวจและเสนอรายละเอียดของเมืองโรมันโบราณ65604Update Delete
การพบเจอหนูยักษ์แถบป่าดงดิบในนิวกินี1122693Update Delete
นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นสร้างหนูที่ปราศจากความกลัว121452Update Delete
วิธีการออกแบบบราของผู้หญิงแบบไฮเทค241569Update Delete
การค้นพบซากสัตว์ประหลาดบนเกาะอาร์ติก1239950Update Delete
หุ่นยนต์หมีเท๊ดดี้ (Robot Teddy)260231Update Delete
การฝึกสุนัขให้เรียนรู้ที่จะใช้คอมพิวเตอร์235065Update Delete
มีด ที่ได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊ค !!!249815Update Delete
แผนการสร้างดาวเทียมประสิทธิภาพสูงเพื่อการพาณิชย์และการสื่อสาร1230048Update Delete
การค้นพบซากแมลงป่องยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าคน1209668Update Delete
สัญญานไฟเขียวไฟแดงที่สามารถจัดการระบบจราจรได้ด้วยตัวเอง1232754Update Delete
การค้นพบซากฟอสซิลของลิงแอฟริกาชุดใหม่1144784Update Delete
การเริ่มผลิตคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) ที่ราคาไม่เกินเครื่องละ 4000 บาท224254Update Delete
องุ่นกับการป้องกันโรคสมองเสื่อม1171137Update Delete
แผนในการสร้างสถานีอวกาศของประเทศจีน197325Update Delete
Yahoo เพิ่มศักยภาพของโปรแกรมในการสนทนาผ่านทางอินเตอร์เนต248286Update Delete
พบหลุมดำอันซ่อนเร้นจำนวนมากในกาแล็กซี่อันไกลลิบ1232275Update Delete
บริษัทแอปเปิ้ลจำกัดให้คนซื้อโทรศัพท์รุ่น iPhone ได้คนละไม่เกิน สองเครื่อง และไม่รับเงินสดในการจ่าย188074Update Delete
การค้นพบซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ อย่างเจ้าปูไร้ขา!!1201187Update Delete