ประชาสัมพันธ์แนะนำ

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


กำหนดการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2560  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่1/2560กรณีพิเศษ1. กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา2. กรณีจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานสมัคร Online ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ม.ค.60สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1

587 views

อ่านทั้งหมด


​มธ. ชวนร่วมงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน”

​มธ. ชวนร่วมงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน”

กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน2559 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนร่วมงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน”ภายใต้แนวคิดธรรมศาสตร์เพื่อประชาชนและความยั่งยืนกิจกรรมจัดแสดงด้านวิชาการและตลาดวิชา ภายในงานจะได้พบกับ

586 views

อ่านทั้งหมด


​มธ. ชวนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายแด่พ่อหลวง

​มธ. ชวนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายแด่พ่อหลวง

กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน 2559 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภายในงานประกอบด้วย

546 views

อ่านทั้งหมด


​สสวท. จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

​สสวท. จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม "ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

625 views

อ่านทั้งหมด


​สคบ.ประกาศผลรางวัลหนังสั้นคุ้มครองผู้บริโภค  โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  (Smart Young Consumer Leaders to ASEAN 2016)

​สคบ.ประกาศผลรางวัลหนังสั้นคุ้มครองผู้บริโภค โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Smart Young Consumer Leaders to ASEAN 2016)

สคบ. เล็งพลังคนรุ่นใหม่วัยมัธยม เป็นแรงขับเคลื่อนรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคผ่านงานประกวดภาพยนตร์สั้น โดยคัดนักเรียนและครูที่ปรึกษาจากชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าอบรมและส่งผลงาน

598 views

อ่านทั้งหมด


วิศวกรรมเคมี-สิ่งแวดล้อม มจธ. เปิดบ้านต้อนรับเด็กค่ายปิโตรแคมป์

วิศวกรรมเคมี-สิ่งแวดล้อม มจธ. เปิดบ้านต้อนรับเด็กค่ายปิโตรแคมป์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดโอกาสให้น้องๆ ชาวค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร เข้ามาศึกษาดูงานการเรียนการสอนถึงในห้องปฏิบัติการ

583 views

อ่านทั้งหมด


​CMMU เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท

​CMMU เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท

กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2559 – วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ

476 views

อ่านทั้งหมด


สสวท. ให้ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี 2559

สสวท. ให้ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี 2559

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย (research fund) ประจำปี 2559 จำนวน 30 ทุน

458 views

อ่านทั้งหมด


​ธรรมศาสตร์ ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานพระราโชวาท บัณฑิตธรรมศาสตร์  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

​ธรรมศาสตร์ ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานพระราโชวาท บัณฑิตธรรมศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

กรุงเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2559 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 8,063 คน ทั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ

494 views

อ่านทั้งหมด


​มธ. เผยรายชื่อบัณฑิตทุนภูมิพล 98 ราย ปี 59 ผลสัมฤทธิ์ในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย

​มธ. เผยรายชื่อบัณฑิตทุนภูมิพล 98 ราย ปี 59 ผลสัมฤทธิ์ในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย

กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกายน 2559– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เผยรายชื่อบัณฑิต “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2558 ผลสัมฤทธิ์ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานให้แก่นักศึกษา

564 views

อ่านทั้งหมด