ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ส่งท้ายโครงการ Diageo Learning For Life ปีที่ 1

ป้อนเด็กอาชีวะฯ สู่การทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยทักษะระดับโลก

Retouch_0118

หลังจากฝึกอบรมทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพและรับผิดชอบแก่นักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศรวม 946 คน ใน 5 ภูมิภาค มาเป็นเวลานาน 9 เดือน ตั้งแต่กันยายน 2560 โครงการDIAGEO LEARNING FOR LIFE โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพการบริการเครื่องดื่มเบื้องต้น

โดยบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHTและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาอาชีวะดีเด่นที่ทำคะแนนได้สูงสุดทั่วประเทศและอาจารย์รวม 35 คน เข้าร่วมอบรมทักษะการผสมเครื่องดื่มใน “โครงการ DIAGEO BAR ACADEMY”

หลักสูตรอบรมการประกอบอาชีพบาร์เทนเดอร์ ที่พัฒนาโดยดิอาจิโอในระดับโลก พร้อมร่วมชมการแข่งขันรอบสุดท้ายของDiageo World Class Thailand Bar Competition 2018 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ

นายธนากร คุปตจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ดิอาจิโอมุ่งหวังว่าโครงการ LEARNING FOR LIFEจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในรูปแบบการลงมือทำจริงกับมืออาชีพ พร้อมต่อยอดทักษะและองค์ความรู้สู่ความสำเร็จด้านอาชีพต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ อาจารย์ก็สามารถนำความรู้ไปสอนนักศึกษาอาชีวะกลุ่มอื่นต่อไป นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศที่สร้างรายได้ให้ประเทศเฉลี่ย2.75 ล้านล้านบาท ในปี 2560 จากสถิติของกรมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่น

ของดิอาจิโอในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมนี้ และเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มอย่างรับผิดชอบและสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายที่ดิอาจิโอรณรงค์มาตลอด”

หลักสูตร DIAGEO LEARNING FOR LIFE ที่อบรมการให้บริการอย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเสิร์ฟอย่างรับผิดชอบนั้น เป็นเนื้อหาขั้นพื้นฐานเพื่อปรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของอาชีพบาร์เทนเดอร์ การอบรมขั้นต่อไปสู่สายอาชีพคือการฝึกอบรม DIAGEO BAR ACADEMY (Foundation) หลักสูตรขั้นสูงขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งประกอบด้วยความรู้ที่ลงรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับแอลกอฮอล์แต่ละชนิด การแยกรสชาติเพื่อสร้างวิธีคิดในการต่อยอดนำวัตถุดิบต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์พัฒนาเป็นเครื่องดื่มใหม่ๆ (Mixology) พร้อมสาธิตการทำเมนูเครื่องดื่มค็อกเทลคลาสสิกที่ถูกต้อง

โดยมีวิทยากรหลักคือ คุณประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ แบรนด์ แอมบาสเดอร์ของดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) ผู้ผ่านการรับรองจาก Wine & Spirit Education Trust(WSET)องค์กรระดับโลกที่ให้การรับรองคุณวุฒิด้านไวน์และสุรากลั่น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การวัดผลจากทางโครงการฯ

จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากดิอาจิโอ เพื่อนำไปเป็นใบเบิกทางในการเข้าสู่สายอาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการต่อไป นับเป็นการส่งท้ายโครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE ปีที่ 1 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและใช้วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ

นายอภิกฤช เวฬุตานนท์ อาจารย์จากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมโครงการนี้ว่า “โครงการอบรมการประกอบอาชีพบาร์เทนเดอร์นี้ช่วยปูพื้นฐานความรู้เรื่องเครื่องดื่มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา เป็นหลักสูตรแบบย่อที่ย่อยให้เข้าใจง่าย

แต่ก็ยังเสริมข้อมูลเชิงลึก รายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจ ส่วนของเวิร์คช็อปก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ผสมเครื่องดื่มเอง ได้จับเครื่องมือจริงๆ เชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญและความรู้จากดิอาจิโอจะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา จุดประกายพวกเขาในด้านการแข่งขันบาร์เทนเดอร์

หรือเตรียมความพร้อมสู่การประกอบการอาชีพที่มั่นคงในสายการโรงแรม รวมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต่อไป”

“วิชาชีพในสายธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการถือเป็นอีกหนึ่งสายงานที่กำลังเป็นที่นิยม เพราะจากการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในสายงานให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถึงเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมค็อกเทล (Cocktail Culture) ทักษะการสร้างสรรค์เครื่องดื่มผ่านการอบรม DIAGEO BAR ACADEMYจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจศาสตร์และศิลป์แห่งการผสมเครื่องดื่มอย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถนำวัฒนธรรมการเสิร์ฟอย่างรับผิดชอบไปใช้ในอนาคต และถ่ายทอดวัฒนธรรมการดื่มอย่างรับผิดชอบให้คนรอบข้างได้” นายศราวุฒิ ปิ่นเพชร์ แบรนด์ แอมบาสเดอร์ของบริษัทฯ

และหนึ่งในวิทยากรของโครงการ กล่าวปิดท้าย

โครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE เป็นโครงการระดับโลกของดิอาจิโอ เกิดขึ้นครั้งแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน โดยตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2560 มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 123,000 คน ทั่วโลก และ ณ ปัจจุบัน ผู้ผ่านการอบรมมากกว่าร้อยละ 70 ได้รับการจ้างงานแบบเต็มเวลา สำหรับประเทศไทย

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการเป็นปีที่ 1 ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงานธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการให้แก่นักศึกษาอายุ 20 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ