ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่อยอดความร่วมมือกับโรงแรมรามา การ์เดนส์ นอกเหนือจากการส่งนักศึกษาปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา ด้วยการส่งนักศึกษาจำนวนกว่า 100 คน ในสาขาวิชาการจัดการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าทำงาน Part Time เพื่อเก็บเกี่ยวเพิ่มพูนประสบการณ์ให้สมกับการ “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง มหาวิทยาลัยศรีปทุม”

ผศ.จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(คนขวาสุด) ขอขอบพระคุณ ผู้จัดการทั่วไป คุณกิตติศักดิ์ กิจวราทร และ ผู้บริหารโรงแรมรามา การ์เดนส์ ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบโอกาสการทำงานจริงที่มีคุณค่าแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม อีกทั้งยังให้การต้อนรับดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี ณ โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้