กรุงเทพฯ 7 พฤศจิกายน 2559 – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (Creative Digital Technology: CDT) และหลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (Innovative Digital Design: IDD) หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนต์ในหลายสายอาชีพ อาทิ โปรแกรมเมอร์ แอนิเมเตอร์ นักพัฒนาเกม นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.idd-cdt.sci.tu.ac.th ตั้งแต่วันนี้จนถึง 6 มกราคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 086-334-8852, 081-454-5554หรือiddcdt.scitu@gmail.com