กรุงเทพฯ 7 พฤศจิกายน 2559 – ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (คนกลาง) เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2559 รวม 40 คน เพื่อรับโอวาท ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบท เป็นเวลา 7 เดือน โดยมีใจความ “ทุกท่านผู้เป็นบัณฑิตอาสาสมัคร ควรตั้งใจให้หนักแน่นมั่นคง และพยายามฝึกหัดปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีหลักวิชาตามที่ศึกษาอบรม ด้วยสติปัญญา ความอดทนเข้มแข็ง และความรับผิดชอบเอาใจใส่ ซึ่งหากทำได้อย่างที่กล่าวนี้ เชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติกิจการงานทั้งปวง”

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะกรรมการประจำสำนักวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมจำนวนมาก