ประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เฉพาะ นักเรียนที่เชียงใหม่

 

เนื่องด้วย James Cook University ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ OEC Global Education ในอาคารบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอีกหนึ่งสาขาชั้น 2 โครงการ @ Curve Community & Education Mall ถนนช้างคลาน จัดประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริม การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแก่บุคคลภายนอก โดยการประกวดจะมี 2 รอบแรก โดยจัดขึ้นในเดือน กรกฎาคม และ รอบสอง จัดขึ้นในเดือน สิงหาคม 2557


ประโยชน์ที่ทีคาดว่าจะได้รับ


1. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ แก่บุคคลภายนอก
2. โรงเรียนของท่านเป็นที่รู้จักแก่ชุมชนมากขึ้น
3. นักเรียนที่มีความสามารถมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศได้อย่าง มั่นใจ


คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน


1. ผู้สมัครมี สัญชาติไทย
2. ผู้สมัครมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ ดี
3. ผู้สมัครเป็น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน

 

รางวัล


• รางวัลที่ 1 คอร์สเรียนภาษา พร้อมที่พัก 1สัปดาห์ และ ตั๋วเดินทาง เชียงใหม่- สิงคโปร์ 
เป็นการเรียนคอร์ส Foundation จำนวน 1 สัปดาห์ที่ James Cook University ประเทศสิงคโปร์ พร้อมที่พักแบบ Hostel จัดให้โดยมหาวิทยาลัยและตั๋วเครื่องบินไป-กลับสิงคโปร์ จำนวน 1 ที่นั่ง ใบประกาศนียบัตร ถ้วยรางวัลสำหรับนักเรียนและโรงเรียน

• รางวัลที่ 2 คอร์สเรียนภาษา พร้อมที่พัก 1สัปดาห์ 
เป็นการเรียนคอร์ส Foundation จำนวน 1 สัปดาห์ที่ James Cook University ประเทศสิงคโปร์พร้อมที่พักแบบ Hostel จัดให้โดยมหาวิทยาลัย พร้อมใบประกาศนียบัตร ถ้วยรางวัลสำหรับนักเรียนและโรงเรียน


• รางวัลที่ 3 Power Bank 1 ชุด ใบประกาศนียบัตร ถ้วยรางวัลสำหรับนักเรียนและโรงเรียน

สนใจส่ง ประกวด สามารถ สอบถามทาง oec_cm5@oecglobal.com หรือ โทร/แฟ็กซ์(053) 105707มือถือ 081-9603081