ทุน International Foundation Programme Entry Scholarships ณ สหราชอาณาจักร

          University of Reading จากสหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษา  International Foundation Programme Entry Scholarships สำหรับคอร์สปรับพื้นฐาน ด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และ จิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557
 
 
        สำหรับทุนการศึกษานี้มีจำนวนทั้งหมด 8 ทุน ซึ่งจะเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียนจำนวน 7,000 ปอนด์ หรือประมาณ 378,000 บาท ครอบคลุมระยะเวลาถึง 2 ปีเต็ม  นอกจากนี้ ผู้สมัครยังสามารถสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลังจบคอร์สได้เลย เพราะเป็นการปูทางสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยผู้มอบทุน
 
 
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 
 - สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ก่อน
 - สามารถช่วยเหลือทางมหาวิทยาลัยผู้มอบทุน ด้วยการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการออกงานต่างๆ เช่น งานนิทรรศการนักศึกษา งานต้อนรับบุคลสำคัญ เป็นต้น
 - ไม่ได้เป็นนักศึกษาในสหราชอาณาจักร
 
       ทั้งนี้คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครจากผลการเรียนและความกระตือรือร้นพร้อมที่จะช่วยเหลืองานต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยร้องขอ
 
 
 
สามารถสมัครได้ทั้งแบบไปรษณีย์หรือออนไลน์ โดยกรอกใบสมัครได้ที่
 
 
 
 
 
สามารถทำการสมัครได้ 2 รอบคือ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557  
และ ภายในวันที่  24 ตุลาคม 2557
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย