บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
ระนาดคลาสิค Thai Classical Music
2643
เกมส์รามยณะ ศึกขุนพลอหังการ RAMAYANA The battle of Haughty Warlord.
2765
คุณค่าของพลังงานแสงอาทิตย์ Value of Solar Energy
13718
ระบบนิเวศมหัศจรรย์ป่าชายเลน The Mangrove forest
5370
เกมส์เทศบาลแมน Tassabanman game
2313
นิเวศน์วิทยาปะการัง The coral in ecology
3756
เกมส์ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง GAMES FARM
3391
ดวงดาวในระบบสุริยะ Solar System
5966
การพัฒนาเวปเกมRPGโดยใช้AJAX Web-Base RPG Using Ajax
2858
หุ่นยนต์สำรวจวัตถุระเบิด I ROBOT BOOM
6126
จังหวะบนฟลอร์
2590
ต้นไม้เพื่อโลก Wild for earth
4649
ท่องโลกกว้าง Travel the World
2840
PowerPoint สนุกได้ด้วยมือเรา Fun With Your Own Hand
8263
พูดด้วยหัวใจ SPEAK BY HEART
4223
สู้ !! อย่างไทย The Fighting of Siam Style
2506
ไบรท์ไซต์Bright Sight
457
ภาษามือเรียนรู้ได้ ง่ายนิดเดียว Ezy 2 learning skill hand
2392
ภาษามือเรียนรู้ได้ ง่ายนิดเดียว Ezy 2 learning skill hand
12
“โลกทั้งใบให้นายคนเดียว” Hand Of The World
2707
มาแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน Recycle for Global warming
4152
ตอบคำถามร้อยล้าน
2276
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้
11579
โปรแกรมจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วย AI ในมุมมอง 3D
3547
หัวใจใสใสไร้มลพิษ The good environment by teenager
4791
จราจรน้อยช่วยคุณไค้ The junior traffic can help you
2639
เศรษฐีน้อยMillionaire Baby
2890
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN)
3900
เกมวีรบุรุษกู้แผ่นดินอโยธยา
10162
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN)
13