บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมด



หมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย
60460
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย
12
“ประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากผลหนามแท่ง”
11412
การฟักไข่ด้วยใบไม้
27151
คุณภาพชีวิตสัตว์ป่า : ศึกษากรณีรังนกปากห่าง
13614
การลดความบอบช้ำของปลามีเงี่ยงขณะขนส่งด้วยลูกปิงปอง
3198
กระเจี๊ยบผง
17835
เซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม
46930
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น
9206
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน
9480
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว
36203
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม
5190
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม
3173
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว
9860
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน
21472
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา
3468
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง
8668
กระดาษกล้วย
56116
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM
2916
การศึกษาการลดความเค็มของดินโดยใช้แกลบและฟางข้าว
14924
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกโลหะเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วโดยวิธีอิเลคโตรไลต์แบบประยุกต์
2382
สีโปสเตอร์ยุคประหยัด
33391
แป๊บเดียว ข้าวเหนียวนิ่มได้
36782
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง
6227
กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ
30924
สารกระตุ้นรากจากผักโขม
12383
ราวอัตโนมัติ
14522
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม
2758
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ
12104
วงล้อวัดระยะทาง
17105