เครื่องห่อผลไม้ PT ๒๐๑๓ (Wrapped fruit machine PT ๒๐๑๓)

ชื่อโครงการ เครื่องห่อผลไม้ PT ๒๐๑๓ (Wrapped fruit machine PT ๒๐๑๓)
ชื่อผู้ทำโครงงาน ๑. ด.ช.สุชาวี มินทยัก ๒. ด.ช.สรวิชญ์ สมุทรไทย ๓. ด.ช.ทรงวุฒิ แสงดี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ๑. ภานุวัฒน์ สิงห์สลุด ๒. นายประเสริฐ กลิ่นหอม
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
โครงงานได้รับราวัล เครื่องห่อผลไม้
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา

          ปัจจุบันการห่อผลไม้เป็นภารกิจที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของอาชีพสวนผลไม้ ซึ่งต้องใช้แรงงานคนและใช้เวลามาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันแมลง ลดการใช้สารเคมี และทำให้ผลไม้มีสีผิวสวยเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดจนผลไม้บางชนิดจะมีรสชาติดีขึ้นหลังจากการห่อ "เครื่องห่อผลไม้ PT ๒๐๑๓" เป็นอุปกรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทุกปัญหา นำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ นำมาประดิษฐ์หรือสร้างเครื่องห่อผลไม้ขึ้น เพื่อนำมาใช้เองและในครอบครัว พร้อมทั้งศึกษาประสิทธิภาพเครื่องห่อผลไม้ที่สร้างขึ้น ซึ่งพบว่าสามารถห่อผลไม้ได้ทังแนวดิ่ง แนวราบ ทั้งที่สูง ที่ต่ำ ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ยในกาารห่อ ประมาณ ๒๐ วินาทีต่อผล ต่อคน (๑ นาที ห่อผลไม้ ได้ ๓ ผล/คน) "เครื่องห่อผลไม้ PT๒๐๑๓" สามารถห่อได้ ๓ ผล ในครั้งเดียว นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์สอยผลไม้ได้อีกด้วย และเมื่อเปรียบเทียบราคา ก็ประหยัดกว่า น้ำหนักเบาและประสิทธิภาพการใช้งานก็ดีกว่าของเครื่องห่อผลไม้ที่มีขายตามท้องตลาด

วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
19 พ.ย. 2557
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1