ดาวดาริน : The idol

ดาวดาริน : The  idol

"ดาวดาริน" หญิงผู้ประสบความสำเร็จในงานออกแบบก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นชื่อดังทีมียอดขายสูงสุด ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คน... ชีวิตที่ผ่านความยากลำบาก ต่อสู้กับความแร้นแค้นกฎแห่งกรรมเธอจะแก้ปั

ผู้เขียน ภาริดา(janetoto) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 ความเป๋นไป
หน้า : 2 บทนำ เทพธิดาเดินดิน ตอนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งความยากจน
หน้า : 3 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 4 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 5 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 6 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 7 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 8 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 9 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 10 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 11 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 12 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 13 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 14 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 15 บทที่ 15 คืนถิ่น (ตอนจบ)
หน้า : 16 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 17 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 18 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 19 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 20 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 21 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 22 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 23 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 24 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 25 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 26 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 27 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 28 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 29 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 30 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 31 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 32 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 33 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 34 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 35 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 36 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 37 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 38 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 39 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 40 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 41 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 42 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 43 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 44 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 45 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 46 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 47 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 48 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 49 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 50 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 51 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 52 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 53 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 54 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 55 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 56 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 57 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 58 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 59 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 60 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 61 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 62 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 63 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 64 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 65 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 66 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น ตอนที่ 2 บนเส้นทางแห่งความฝัน
หน้า : 67 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 68 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 69 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 70 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 71 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 72 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 73 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 74 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 75 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 76 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 77 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 78 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 79 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 80 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 81 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 82 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 83 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 84 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 85 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 86 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 87 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 88 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 89 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 90 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 91 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 92 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 93 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 94 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 95 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 96 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 97 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 98 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 99 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 100 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 101 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 102 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 103 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 104 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 105 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 106 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 107 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 108 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 109 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 110 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 111 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 112 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 113 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 114 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 115 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 116 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 117 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 118 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 119 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 120 บทที่ 15 คืนถิ่น

บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น

บทที่ 11

 

บางอย่างที่เกิดขึ้น

 

        ยามใกล้รุ่งฟ้าสางใกล้สว่าง ดาวดารินนอนหลับๆตื่น อยู่บนเตียงสีขาว ได้ยินเสียง กุกๆๆๆๆ รู้สึกคุ้นหูเหมือนเคยได้ยินใครกำลังตะบันหมาก เสียงนั้นดังชัดเจนขึ้นพอๆ กับที่ภาพใครคนหนึ่งเด่นชัดขึ้นมา ภาพของย่าทองดีกำลังตะบันหมากเสร็จพอดี มีเด็กผมจุกนั่งอยู่ข้างๆ ช่วยหยิบใบพลูส่งให้ย่าทองดี

        เด็กผมจุกคนนี้ มีใบหน้ากับการแต่งกายเหมือนกุมารทองที่หญิงสาวเคยพบเจอที่บ้านพ่อปู่เทวัลย์ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

        “เป็นไงบ้างล่ะดาวเอ๊ย...”

        เสียงดังมาจากปากของย่าทองดี แต่ไม่มีเสียงตอบจากดาวดารินที่ไม่รู้สึกตัวว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือกำลังนอนฝัน

        “จุกจะทายพี่ดาวนะว่า อะไรเอ่ยไหลไปแล้วไม่ไหลกลับ”

        เจ้าจุกส่งสายตายิ้มให้หญิงสาวที่ในเวลานี้ยังมองไม่เห็นภาพของตัวเองในนั้น ทั้งๆ ที่อยากจะตอบปัญหานี้ว่า คือกระแสน้ำไงล่ะ ที่ไหลไปแล้วไม่ไหลกลับ

        “ถูกแล้วล่ะพี่ดาว กระแสน้ำไหลไปแล้วไม่ไหลกลับ”

        เจ้าจุกรู้ได้อย่างไรกันนะ

        “ดาวเอ๊ย...ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือเหตุใดๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเจ้า ก็ขอให้เจ้าก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมั่นใจดุจดั่งกระแสน้ำที่ไหลไปแล้วไม่มีวันไหลกลับ...”

        หญิงสาวเห็นคนทั้งสองเผยรอยยิ้มให้ แล้วสะดุ้งตกใจตื่น มองไปรอบๆ ท้องฟ้าเริ่มมีแสงสว่าง รีบกุลีกุจออาบน้ำแต่งตัวเตรียมตัวไปมหาวิทยาลัย

       รถเมล์จอดตรงทางเข้ามหาวิทยาลัย ได้ยินเสียงตามสายจากสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ประโคมข่าวงานประกวดตะวันยอแสง ชื่อของดาวดาริน สาริน ร่ำลือขจรขจายไปทั่ว หญิงสาวรู้สึกแปลกๆ กับชีวิตใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้น ตอนนั่งมาในรถก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับแม่ทางโทรศัพท์

       เสียงของแม่ยังดังก้องอยู่ในความรู้สึก ดาวลูกแม่ ต่อไปนี้ลูกต้องใช้ชีวิตอยู่บนชื่อเสียงที่มีคนรู้จักมากมาย ลูกควรจะรู้ว่าเราจะทำตัวอย่างไรที่จะดำรงชื่อเสียงไว้อย่างมั่นคงและมีคุณค่า การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ลูกไม่ควรลืม แม่จะคอยเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอนะ

        เพื่อนๆ นั่งรอดาวดารินกันแน่นขนัดอยู่ข้างตึกมัณฑนศิลป์ มีอาจารย์ที่คณะมาร่วมแสดงความยินดี มีเสียงตามสายจากทางมหาวิทยาลัยประกาศเกียรติคุณให้กับดาวดาริน มีนักข่าวมายืนรอที่หน้าตึก

       เธอจะทำอย่างไรกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่กำลังเกิดขึ้น หญิงสาวกวาดสายตาไปรอบๆ มองหาใครคนหนึ่ง พี่ปราชญ์ไปไหนนะ หรือเขาไปเข้าเรียนอยู่

        เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ขณะที่หญิงสาวกำลังให้สัมภาษณ์นักข่าว ชมพู่ยกมือขวาคว้าโทรศัพท์ในขณะที่ดาวดารินดูเหมือนจะไม่ว่าง

       “เดี๋ยวชั้นรับโทรศัพท์ให้นะดาว ชมพู่จะขอเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้นะ คิกๆๆๆ”

       ชมพู่หัวเราะชอบใจ เสียงเพื่อนๆ เฮกันลั่น ขณะที่ทุกคนกำลังยืนดูนักข่าวกำลังสัมภาษณ์ดาวดาริน สาวประเภทสองกำลังเปิดรับโทรศัพท์ พลันรถเก๋งสีบรอนซ์ก็แล่นเข้ามาจอด

       “ชายแว่นดำ ”

       เพ็ญพรกับชุติมาอุทานพร้อมกัน ชมพู่เบิกลูกตากว้างขณะรับโทรศัพท์

       “สวัสดีครับ จากสถานีตำรวจบางลำพูนะครับ ทางตำรวจได้สืบเรื่องชายแว่นดำและรู้ตัวเรียบร้อยแล้วว่าเขาเป็นใคร”

       “อ๋อ...ขอบคุณมากนะฮ๊าคุณตำรวจ ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะ เพราะขณะนี้ชายแว่นดำกำลังเปิดประตูรถเดินลงมาหาพวกเราแล้ว”

        “อ้าว...เหรอครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ”

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา