ดาวดาริน : The idol

ดาวดาริน : The  idol

"ดาวดาริน" หญิงผู้ประสบความสำเร็จในงานออกแบบก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นชื่อดังทีมียอดขายสูงสุด ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คน... ชีวิตที่ผ่านความยากลำบาก ต่อสู้กับความแร้นแค้นกฎแห่งกรรมเธอจะแก้ปั

ผู้เขียน ภาริดา(janetoto) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 ความเป๋นไป
หน้า : 2 บทนำ เทพธิดาเดินดิน ตอนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งความยากจน
หน้า : 3 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 4 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 5 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 6 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 7 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 8 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 9 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 10 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 11 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 12 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 13 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 14 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 15 บทที่ 15 คืนถิ่น (ตอนจบ)
หน้า : 16 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 17 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 18 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 19 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 20 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 21 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 22 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 23 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 24 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 25 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 26 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 27 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 28 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 29 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 30 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 31 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 32 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 33 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 34 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 35 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 36 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 37 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 38 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 39 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 40 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 41 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 42 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 43 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 44 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 45 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 46 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 47 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 48 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 49 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 50 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 51 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 52 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 53 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 54 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 55 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 56 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 57 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 58 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 59 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 60 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 61 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 62 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 63 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 64 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 65 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 66 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น ตอนที่ 2 บนเส้นทางแห่งความฝัน
หน้า : 67 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 68 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 69 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 70 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 71 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 72 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 73 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 74 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 75 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 76 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 77 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 78 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 79 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 80 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 81 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 82 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 83 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 84 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 85 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 86 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 87 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 88 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 89 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 90 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 91 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 92 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 93 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 94 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 95 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 96 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 97 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 98 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 99 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 100 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 101 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 102 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 103 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 104 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 105 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 106 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 107 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 108 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 109 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 110 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 111 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 112 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 113 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 114 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 115 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 116 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 117 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 118 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 119 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 120 บทที่ 15 คืนถิ่น

บทที่ 15 คืนถิ่น

       รถกระบะสีครีมแล่นออกไป ครูเล็กจับจ้องไปที่หมายเลขทะเบียนรถ แอบจำไว้เพราะรู้สึกแปลกๆ ชอบกล

 

       จอมวายร้ายแวะถามผู้คนมาตามรายทาง ผู้ใหญ่วังเหลือบมาเห็นพอดี รู้สึกผิดสังเกตจึงขับรถมอเตอร์ไซด์คู่ชีพตามมาห่างๆ

 

       “บ้านปิดสนิทเลยลูกพี่”

 

        รถกระบะจอดสนิทหน้าบ้านดาวดาริน

 

        “มีคนบอกว่าแม่ของมันไปบวชชี”

 

        ผู้ใหญ่วังพารถมอเตอร์ไซด์มาจอดสนิท

 

        “ไปไหนกันคร้าบ ผมผู้ใหญ่วังครับ”

 

        จอมวายร้ายสะดุ้งเล็กน้อย

 

        “สวัสดีค่ะ เอ้อ...ดาวดารินยังไม่กลับมาอีกเหรอค้า”

 

        นรินทร์ปล่อยเสียงแหบแบบสาวประเภทสอง

 

         “ยังไม่กลับมาเลยครับ ไม่รู้ว่าไอ้พวกสัตว์นรกตัวไหนมันเอาเธอไป”

 

        ทั้งสองสะดุ้งสุดตัว

 

        “นั่นสิ ไอ้บ้าตัวไหนมันทำได้ แล้วตำรวจเค้าว่ายังไงบ้าง”

 

        พวกเดนมนุษย์พูดกลบเกลื่อน

 

         “ตำรวจยังไม่พบร่องรอยเท่าไหร่ จนกว่าจะพบตัวหนูดาวดารินนั่นแหละ เรื่องทุกอย่างก็คงจะคลี่คลาย เอ้อ...แล้วพวกคุณเป็นใครมาจากไหน มาทำอะไรที่นี่”

 

         “อ๋อ...เราเป็นเพื่อนร่วมเรียนมหาวิทยาลัยฮ่ะ พวกเพื่อนๆ ฝากให้เราสองคนแวะมาดู เจ้าประคู้นขอให้ดาวดารินกลับมาด้วยเถ๊อะ”

 

        ธนศักดิ์รีบพูดละล่ำละลัก ยกมือไหว้แหงนมองฟ้า

 

         “ก็ขอให้เป็นอย่างนั้น”

 

        จอมวายร้ายเอ่ยปากล่ำลา ขณะรถแล่นออกไปผู้ใหญ่บ้านเงยหน้ามอง รีบหยิบสมุดเล่มเล็กในกระเป๋าออกมาจดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถไว้ทันที

 

        รถกระบะสีครามแล่นเข้ามาจอดหยุดนิ่ง เยื้องกุฎิหลวงตานาค วัดกระชังทอง

 

       “พี่ปราชญ์พาดาวมาที่วัดทำไมเหรอ หลวงตานาคเป็นไงบ้าง”

 

       “ตามพี่มา”

 

       ชายหนุ่มก้าวลงจากรถอย่างสำรวม ดาวดารินก้าวตามลงมาพร้อมกับเด็ดและดวง มุ่งตรงไปที่กุฎิที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า

 

       แม่ชีนั่งพับเพียบอยู่บนกุฎิ อยู่สูงจากพื้นดินสามขั้นบันได ชายหนุ่มทรุดกายลงนั่งกับพื้นก้มลงกราบแม่ชีลดาพร้อมกับ เด็ด ดวง

 

       ดาวดารินยืนตกตะลึงอยู่หน้าประตู มองตรงไปที่ใบหน้าแม่ชี

 

       “ดาว...ดาวลูกแม่”

 

       แม่ชีลดาเปล่งเสียงกังวานสดใสไร้ซึ่งนำตา ในขณะที่ดวงตาของดาวดารินเริ่มเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาแห่งความดีใจระคนกับแปลกใจ หรือเสียใจ อะไรอีกหลายอย่าง

 

       ดาวดารินปราดเข้าไปทรุดกายลงนั่งกราบซบบนเข่าของแม่ชีสะอื้นร่ำไห้ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆ ชายหนุ่มกับน้องฝาแฝด มองดูแล้วน้ำตาคลอ

 

       “อย่าร้องไห้เลยลูก หมดเคราะห์หมดโศกกันเสียที”

 

       “ผมจะดูแลดาวเองครับ”

 

        ทุกคนหันไปมองตามเสียงของชายหนุ่มที่เปล่งวาจาออกมาอย่างมั่นใจ

 

        “ผมจะขอดาวแต่งงานครับ”

 

        ทุกคนนิ่งอึ้ง

 

        “พี่รักดาวครับ”

 

        ชายหนุ่มพยายามจ้องสบสายตาหญิงสาวที่ยังไม่ยอมเหลียวหน้าหันกลับมามอง เสียงยังเงียบอยู่ แม่ชีลดาส่งความเมตตาด้วยรอยยิ้มในดวงหน้าและแววตา รอฟังคำตอบจากลูกสาว

 

        “ตกลงไหมครับ ดาวรักพี่ไหม”

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา