บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)38173
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)101141
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10514
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17520
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ77641
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52435
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35273
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57850
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์118111
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์42052
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์77673
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42067
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ104074
เอกภพเอกภพ25041
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน93558
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์51186
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา54242
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค128280
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11379
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา97866
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50798
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี28566
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ30609
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9141
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A24332
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14885
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A25495
พันธะเคมีพันธะเคมี11235
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32187
ตารางธาตุตารางธาตุ25577
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม44071
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี68678
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน110364
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22944
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี18724
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์56976
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23736
พลาสติกพลาสติก31422
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29756
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28841
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน48183
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน39904
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15290
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม113271
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26043
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก20781
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ254904
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต64878
โปรตีนโปรตีน53365
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน151313