บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)24688
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)68871
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8502
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??14012
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ63289
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ44672
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ31039
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์49849
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์88367
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์33880
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์65549
กาแล็กซี่กาแล็กซี่38157
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ89291
เอกภพเอกภพ22987
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน73222
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์42097
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา38947
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค109379
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10298
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา84986
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก47507
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี21367
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ26030
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8393
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A21213
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A12644
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A17791
พันธะเคมีพันธะเคมี9551
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน27389
ตารางธาตุตารางธาตุ23768
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม36877
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี58714
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน98388
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี20457
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี15025
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์47475
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์19206
พลาสติกพลาสติก26435
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์23846
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์23776
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน42355
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน31485
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13236
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม92764
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม21767
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก17169
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ218101
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต54164
โปรตีนโปรตีน46680
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน114039