บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)28928
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)80091
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9247
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15288
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ68898
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ47370
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ32641
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์53919
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์98283
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์37037
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์70132
กาแล็กซี่กาแล็กซี่39637
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ95689
เอกภพเอกภพ23757
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน79925
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์45379
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา43626
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค114774
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10588
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา89370
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49015
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี23314
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ27202
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8656
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A22523
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13673
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A20640
พันธะเคมีพันธะเคมี10057
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน29325
ตารางธาตุตารางธาตุ24222
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม39245
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี63052
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน104362
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21616
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี16459
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์51917
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์21130
พลาสติกพลาสติก28357
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์26442
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์25809
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน45200
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน34499
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13842
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม102567
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม23268
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก18302
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ233392
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต58990
โปรตีนโปรตีน49741
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน131191