ข้อสอบแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โดย คิงแมทส์

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น หัวข้อ : การแก้โจทย์ปัญหา
จำนวน : 8 ข้อ ผู้เข้าชม : 6,219 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

จงเติมคำตอบหรือจำนวนลงใน   ที่ 1   ให้ถูกต้อง


 

องศา

 

1 องศา

 

90

2 ) 

จงเติมคำตอบหรือจำนวนลงใน   ที่ 2   ให้ถูกต้อง


 

องศา

 

1 องศา

 

90

3 ) 

จงเติมคำตอบหรือจำนวนลงใน   ที่ 3   ให้ถูกต้อง


 

องศา

 

1 องศา

 

90

4 ) 

จาหรูปที่กำหนดให้จงหามุมแหลมทั้งหมด


 

A, B

A, C

A, D

A, E

5 ) 

จงหาขนาดของมุม  แล้วเติมลงใน   ให้ถูกต้อง
 

 

1500

1600

1700

1800

6 ) 

รูปสามเหลี่ยม ABC ที่กำหนดให้  ต้องการทำเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม ACB เป็นมุมป้านจะต้องทำให้มุม BAC มีขนาดน้อยกว่ากี่องศา (โจทย์ระดับเหรียญเงิน) 

350450550


650

7 ) 

จากรูปที่กำหนดให้ รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  จงหาขนาดของมุมใน ที่ถูกต้อง (โจทย์ระดับเหรียญเงิน) 

350


450


600

820

8 ) 

จากรูปที่กำหนดให้จงหาผลรวมขนาดของมุม A , มุม B และมุม C (โจทย์ระดับเหรียญเงิน) 

450


900


1800

3600