ข้อสอบแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โดย คิงแมทส์

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย หัวข้อ : การแก้โจทย์ปัญหา
จำนวน : 6 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,926 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

สวนหย่อมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบรูปเท่ากับ 100 m ถ้าความยาวแนวนอนของสวนหย่อมยาวกว่าความยาวแนวตั้งของสวนหย่อม  4 m จงหาความยาวแนวนอน 

17 m23 m27 m


33 m

2 ) 

นักเรียนในห้องของคายองมีทั้งหมด 40 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนที่ใส่แว่นตาน้อยกว่านักเรียนที่ไม่ใส่แว่นตา 6 คน  จงหาว่าในห้องของคายองมีนักเรียนที่ใส่แว่นตาทั้งหมดกี่คน

 

17 คน

 

23 คน

 

25 คน

 

27 คน

3 ) 

ต้องการตัดไม้ที่ยาว 1.8 m ออกเป็น 2 ท่อน  โดยท่อนที่ยาวกว่ามีความยาวมากกว่าท่อนที่สั้นกว่า 40 cm จงหาว่าท่อนที่ยาวกว่ามีความยาวกี่ cm

 

75 cm

 

97 cm

 

110 cm

 

135 cm

4 ) 

มีการแข่งขันวิ่งมาราธอนโดยไม่หยุดพักเป็นระยะทาง 42.195 km ยูลกีได้ลงแข่งขันโดยระยะทางที่จะวิ่งไปถึงเส้นชัยมากกว่าระยะทางที่วิ่งมาแล้ว 9.125 km จงหาว่ายูลกีจะต้องวิ่งอีกกี่ km (โจทย์ระดับเหรียญเงิน)


 

23.65 km


24.89 km


25.66 km

26.23 km

5 ) 
เคียวยองกับทงมินเล่นเป่ายิงฉุบที่บันได  ถ้าชนะจะได้ขึ้นบันได 1 ชั้น และถ้าแพ้จะต้องอยู่กับที่  โดยการเป่ายิงฉุบเริ่มต้นที่บันไดชั้นเดียวกัน  แล้วเป่ายิงฉุบจนครบ 20 ครั้ง  ปรากฏว่าเคียวยองอยู่สูงกว่าทงมิน 4 ชั้น  ถ้าการเป่ายิงฉุบไม่มีการเสมอกัน  จงหาว่าเคียวยองเป่ายิงฉุบชนะกี่ครั้ง(โจทย์ระดับเหรียญเงิน)

 

10 ครั้ง


12 ครั้ง

13 ครั้ง

14 ครั้ง

6 ) 

มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวแนวนอนมากกว่าความยาวแนวตั้ง 6 cm ถ้าความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือ 96 cm  จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ (โจทย์ระดับเหรียญเงิน)


 

567 cm2


576 cm2578 cm2


589 cm2