คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 9

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 15 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,443 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา 

 

เข็มยาวเดินไป 1 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 5 นาที 

เข็มสั้นเดินไป 1 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

เข็มยาวเดินไป 12 ช่องใหญ่ เข็มสั้นจะเดินไป 2 ช่องใหญ่ 

เข็มยาวเดินไป 6 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 30 นาที 

2 ) 

หากเข็มยาวเดินจากตัวเลข 1 ถึงตัวเลข 9 จะเป็นเวลากี่นาที 

 

30 นาที 

35 นาที 

40 นาที 

45 นาที 

3 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

21 นาฬิกา → 9.00 น. 

16 นาฬิกา → 16.00 น. 

8 นาฬิกา → 8.00 น. 

11 นาฬิกา → 11.00 น. 

4 ) 

 ถ้าเป็นช่วงเวลากลางวัน นาฬิกาบอกเวลาเท่าไร

 

10.25 น. 

10.04 น. 

16.10 น. 

16.50 น. 

5 ) 

หากขณะนี้เวลา 17.45 น. ข้อใดถูกต้อง 

 

ถ้าเวลาผ่านไป 15 นาที จะเป็นเวลา 18.05 น. 

ถ้าเวลาผ่านไป 10 นาที จะเป็นเวลา 18.00 น. 

ถ้าเวลาผ่านไป 30 นาที จะเป็นเวลา 18.15 น. 

ถ้าเวลาผ่านไป 45 นาที จะเป็นเวลา 18.20 น. 

6 ) 

“สิบหกนาฬิกาสามสิบนาที” เขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ตามข้อใด 

 

04.30 น. 

16.30 น. 

16.20 น. 

16.03 น. 

7 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

7 วัน มี 158 ชั่วโมง 

112 วัน เป็น 16 สัปดาห์ 

720 นาที เป็น 12 ชั่วโมง 

540 เดือน เป็น 45 ปี 

8 ) 

น้องมีอายุ 28 เดือน น้องมีอายุกี่ปี กี่เดือน 

 

2 ปี 8 เดือน 

2 ปี 6 เดือน 

2 ปี 4 เดือน 

2 ปี 2 เดือน 

9 ) 

คุณแม่ทำงานตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. คุณแม่ทำงานกี่นาที 

 

180 นาที 

210 นาที 

240 นาที 

270 นาที 

10 ) 

ก้อยนอนวันละ 10 ชั่วโมง ถ้าก้อยเข้านอนเวลา 20.15 น. ก้อยจะตื่นนอนเวลาใด 

 

5.45 น. 

6.00 น. 

6.15 น. 

7.15 น. 

11 ) 

ขณะนี้น้อยอายุ 9 ปี 3 เดือน อีก 2 ปี 11 เดือน น้อยจะมีอายุกี่ปี กี่เดือน 

 

11 ปี 2 เดือน 

11 ปี 4 เดือน 

12 ปี 2 เดือน 

12 ปี 4 เดือน 

12 ) 

พ่อใช้เวลาล้างรถ 1 ชั่วโมง 30 นาที ใช้เวลาตัดหญ้าสนามหน้าบ้าน 2 ชั่วโมง 20 นาที พ่อใช้เวลาล้างรถน้อยกว่าตัดหญ้าสนามหน้าบ้านเท่าไร 

 

35 นาที 

40 นาที 

45 นาที 

50 นาที 

จากตาราง ตอบคำถามข้อ 13 – 15 ตารางเดินรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงดอนเมือง
\"\"

13 ) 

รถไฟแต่ละเที่ยวใช้เวลาวิ่งเท่าไร 

 

35 นาที 

40 นาที 

45 นาที 

50 นาที 

14 ) 

หากนักเรียนไปถึงสถานีรถไฟเวลา 9.30 น. แล้วต้องการเดินทางไปดอนเมือง นักเรียนจะต้องขึ้นรถไฟขบวนที่ออกจากกรุงเทพฯ เวลาเท่าไร 

 

7.00 น. 

8.15 น. 

9.20 น. 

12.30 น. 

15 ) 

หากนักเรียนต้องการเดินทางไปถึงดอนเมืองก่อนเวลา 8.00 น. นักเรียนจะต้องขึ้นรถไฟขบวนที่ออกจากกรุงเทพฯ เวลาเท่าไร 

 

7.00 น. 

8.15 น. 

9.20 น. 

12.30 น.