คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 14

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,643 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

แบบรูปในข้อใดมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ 4

 

1,527 1,531 1,535 1,539 ...

1,675 1,671 1,667 1,663 ...

2,549 2,540 2,531 2,522 ...

7,846 7,850 7,858 7,870 ...

2 ) 

2,887 2,875 2,863 2,851 ...


จำนวนถัดไป 3 จำนวน คือข้อใด

 

2,839 2,817 2,815

2,839 2,825 2,817

2,839 2,827 2,815

2,839 2,826 2,815

3 ) 


ตัวอักษร A  B และ C แทนจำนวนอะไร


 
26, 27, 37

26, 27, 38

26, 17, 38

16, 17, 28

4 ) 


ตัวอักษร D E และ F แทนจำนวนอะไร

 

33, 34, 42

34, 44, 45

34, 35, 36

34, 44, 42

5 ) 

2,496 2,483  2,457 ควรเติมจำนวนใดลงใน 

 
2,471
2,470

2,469

2,468

6 ) 

 

7 ) 

“ขายส้มโอ 2,150 ผล ราคาผลละ 18 บาท นำเงินไปซื้อปุ๋ย 2,300 บาท เหลือเงินกี่บาท” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

 

(2,150 ÷ 18) + 2,300 = 

(2,150 ÷ 18) - 2,300 = 

(2,150  18) - 2,300 = 

(2,150  18) + 2,300 = 

8 ) 

“กมลซื้อสมุดมา 245 โหล ขายสมุดได้ 2,180 เล่ม กมลยังเหลือสมุดอีกกี่เล่ม” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

 

(2,180 - 245)  245 = 

(245  10) - 2,180 = 

(245  12) + 2,180 = 

(245  12) - 2,180 = 

9 ) 

“จังหวัดหนึ่งมีพลเมืองเป็นชาย 325,860 คน เป็นหญิง 120,038 คน สิ้นปีมีพลเมืองเหลือ 437,919 คน มีพลเมืองย้ายออกไปกี่คน” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด

 

(325,860 + 120,038) – 437,919 = 

(325,860 – 120,038) + 437,919 = 

(325,860 + 120,038) + 437,919 = 

(325,860 – 120,038) – 437,919 = 

10 ) 

มีส้ม 3 เข่ง แต่ละเข่งมีส้ม 200 กิโลกรัม ถ้าขายส้มกิโลกรัมละ 25 บาท ขายส้มได้เงินทั้งหมดกี่บาท เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด

 

(200 x 25) ÷ 3 = 

(200 ÷ 25) ÷ 3 = 

(200 ÷ 3)  25 = 

(200 x 3)  25 = 