คณิตศาสตร์ ป.2 หน่วยที่7

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 13 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,280 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

รูปเรขาคณิตที่มีด้าน 3 ด้าน และมุม 3 มุมเรียกว่ารูปอะไร

 

รูปวงกลม

รูปสามเหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม

2 ) 

กล่องนม มีลักษณะเหมือนรูปเรขาคณิต3 มิติ ชนิดใด

 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ทรงกลม

ทรงกระบอก

3 ) 

ข้อใดไม่ใช่รูปเรขาคณิต

 

4 ) 

ข้อใดมีลักษณะไม่เป็นทรงกลม

 

ลูกบอล

ลูกเต๋า

ลูกปิงปอง

5 ) 

ข้อใดไม่ใช่สมบัติของรูปสี่เหลี่ยม

 

มีมุม 4 มุม

มีด้าน 4 ด้าน

มีความหนา

6 ) 

ส่วนที่แรเงาในข้อใดเป็นรูปสามเหลี่ยม

 

7 ) 

จากรูป มีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป

 

6 รูป

7 รูป

8 รูป

8 ) 

ข้อใดบอกลักษณะรูปร่างของสิ่งของไม่ถูกต้อง

 

แท่งชอล์ก   =>   ทรงกระบอก

สมุด   =>   ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ลูกโลกจำลอง   =>   วงรี

9 ) 

หากนำรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะเหมือนรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้ จำนวน 3 รูปมาวางต่อกันจะเกิดเป็นรูปอะไร

 

รูปสามเหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม

ทรงกระบอก

12 ) 

จากรูป ตอบคำถามข้อ 12 – 15 รูปเรขาคณิตชนิดใดมีจำนวนมากที่สุดจำนวนกี่รูป

 

รูปสามเหลี่ยม  4 รูป

รูปสี่เหลี่ยม    5        รูป

รูปวงรี 5 รูป

13 ) 

รูปใดบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยม 

 

รูป 1, 2, 3, 7, 11

รูป 2, 6, 8, 10, 12

รูป 1, 3, 7, 11

14 ) 

รูปเรขาคณิตชนิดใดมีเพียงรูปเดียว

 

รูปวงกลม

รูปสามเหลี่ยม

รูปวงรี

15 ) 

รูปวงรีมีจำนวนน้อยกว่ารูปสี่เหลี่ยมกี่รูป

 

3 รูป

2 รูป

1 รูป