สมัครค่ายกิจกรรม ห้องเรียนธรรมชาติ ตอน “ก่อร่างสร้างฝัน” [อยู่ระหว่างกำหนดวันใหม่]

ค่าใช้จ่าย : 1250

วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ณ อาศรมวงศ์สนิท รังสิตคลอง 15 จ.นครนายก

[1] ข้อมูลส่วนตัวผู้รับสมัคร


[2] บุคคลอ้างอิง (หากเกิดกรณีฉุกเฉิน)