Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
DirectX

DirectX คืออะไร ? ทำไมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราต้องมี DirectX [เข้าชม 39,140] [โดย mrpisanu]

คอมพิวเตอร์กราฟิคในงานทางการศึกษา

อดีตสื่อการเรียนการสอนอาศัยหนังสือเรียน กระดานดำ ไวท์บอร์ด แผ่นใส เป็นต้น แต่ปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่สือดังกล่าว เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สือที่อยู่ในรูปแบบเดิมก็กลายมาเป็นสื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ ... [เข้าชม 5,415] [โดย supaneeta]

คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานในองค์กร

ความหมาย ความสำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานในองค์กรรูปแบบต่างๆ [เข้าชม 33,007] [โดย nuput]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อช่วยวางแผนการจัดฟัน

ในปัจจุบันความเจริญรุดหน้าของการแพทย์ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ประกอบการวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ของผู้ป่วย ทั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อความแม่นยำของผลลัพธ์ ประหยัดเวลา และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระ ... [เข้าชม 27,475] [โดย cg_medical]

คอมพิวเตอร์กับการออกแบบงานกราฟิก

บทความนี้เป็นการแนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ช่วยสำหรับการใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกที่สนองงานด้านการออกแบบ [เข้าชม 118,105] [โดย chartthai]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกกับงานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกกับงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้มีการประยุกต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphic) มาใช้ในงานสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในการใช้ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ... [เข้าชม 56,204] [โดย ton_inkaew]

The Medical Image Windows Into The Human Body

ภาพางการแพทย์นั้นเปรียบเสมือนหน้าต่างที่จะทำให้เราทราบถึงกระบวนการภายในร่างกาย และเป็นช่องทางให้แพทย์ผู้ทำการรักษาได้ทราบถึงกระบวนการต่างๆ ของโรคอันจะนำไปสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องต่อไป [เข้าชม 4,975] [โดย pttsu]

เชิญร่วมงานสาธิตวิชาการและงานEDUCA 2007 (ฟรี)

เป็นงานเกียวกับการศึกษา เป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทยครับผม [เข้าชม 7,074] [โดย EDUCA]

โรคทาลัสซีเมีย

ใครจะรู้!เพียงแค่เราน้ำหนักเท่าเดิมติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี อาจมีเหตุมาจากเราเป็นโรคทาลัสซีเมียได้ [เข้าชม 11,092] [โดย Kindaichi]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในงานทางการออกแบบ

������ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในงานด้านการออกแบบในหลายๆ ด้านด้วยกัน เช่น งานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ งานด้านการสถาปัตยกรรม ซึ่งได้มีการนำโปรแกรมกราฟฟิกทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในด้านการออกแบบให้มีประ ... [เข้าชม 17,459] [โดย somsurat]

การออกแบบตกแต่งสวน

การจัดสวนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนในสังคมเมืองให้สามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองและมีเนื้อที่ไม่มาก และต้องการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยผู้ออกแบบสามารถใช้กราฟิกในการออกแบบได้ทั้งที่เป็น ... [เข้าชม 61,980] [โดย siva2517]

เรียนภาษาจีนกลาง(中国语/中國語)จากบทเพลง

การเรียนภาษาจีนกลางด้วยเพลงนั้นจะทำให้ได้ความสนุกสนานเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้เร็ว ผู้เขียนได้รวบรวมบทเพลงจีน พิมพ์เป็นอักษรจีนแบบย่อ (Simplified Chinese)ใช้ pinyin ในการกำกับการออกเสียง แปลเป็นภาษาไทย [เข้าชม 118,901] [โดย 啟那隆]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในงานก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในงานก่อสร้าง [เข้าชม 5,019] [โดย iyaaoi]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในงานทางเกม

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกที่มีผู้นิยมใช้กันมากและรู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบันนี้ คือ "เกมคอมพิวเตอร์" ซึ่งเป็นการนำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเข้ามาช่วย ในการออกแบบของฉากและตัวละคร ทำให้เกิดความสมจริง และ เพิ่มความสนุกสนาน ... [เข้าชม 41,007] [โดย Dusadee]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในงานทางเกม

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกที่มีผู้นิยมใช้กันมากและรู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบันนี้ คือ "เกมคอมพิวเตอร์" ซึ่งเป็นการนำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเข้ามาช่วย ในการออกแบบของฉากและตัวละคร ทำให้เกิดความสมจริง และ เพิ่มความสนุกสนาน ... [เข้าชม 4,840] [โดย Dusadee]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในงานทางเกม

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกที่มีผู้นิยมใช้กันมากและรู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบันนี้ คือ "เกมคอมพิวเตอร์" ซึ่งเป็นการนำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเข้ามาช่วย ในการออกแบบของฉากและตัวละคร ทำให้เกิดความสมจริง และ เพิ่มความสนุกสนาน ... [เข้าชม 4,775] [โดย Dusadee]

คอมพิวเตอร์กราฟิคในงานทางภาพยนตร์

การใช้เทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ทำให้คอมพิวเตอร์กราฟิกกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ภาพจากจินตนาการให้ปรากฏออกมาในภาพยนตร์ที่ให้ความสมจริง การพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างเทคนิคพิเศษส่งผลให้เกิดทางเลือกใหม่แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ [เข้าชม 37,787] [โดย superatx]

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในธุรกิจด้านปิโตรเคมี

เทคโนโลยีเครือข่ายที่ใช้ในแวดวงธุรกิจและองค์กรต่างๆในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน แต่ละแบบก็มีข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมแตกต่างกันไป ในที่นี้ขอนำเสนอตัวอย่างในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในองค์กรแบบสั้นๆ ... [เข้าชม 21,867] [โดย mtt13_patcharee]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในงานทางด้านการศึกษา

กล่าวถึงภาพรวมของการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในด้านการศึกษา การประยุกต์เทคโนโลยีทั้ง Hardware และ Software และตัวอย่างการใช้งานจริง [เข้าชม 32,771] [โดย rmutsv]

ชื่อนั้นสำคัญไฉนหรือ?

“ชื่อมันไม่ดีหรือว่าตัวเราไม่ดี” [เข้าชม 11,216] [โดย พงษ์ประภากรณ์]

เขาบอกว่า..ทำอย่างนี้แล้วจะเห็นผี!

ผมเชื่อและไม่เคยลบหลู่ [เข้าชม 6,945] [โดย พงษ์ประภากรณ์]

คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษาภาพจิตรกรรมโบราณ

หลายท่านคงเคยได้ไปเที่ยวโบราณสถานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่ได้พบเมื่อถึงสถานที่ต่างๆ เหล่านั้นก็คือ เศษซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างโบราณ และยังมีสิ่งที่เป็นจิตรกรรมที่เมื่อในอดีตเป็นสิ่งที่ตกแต่งให้สถานที่แห่งนั้นสวยงาม ... [เข้าชม 20,250] [โดย เผือกหิมะ]

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในทางวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ก็ถือเป็นศาสตร์ย่อยที่ของศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ ในบทบาทนี้จะขออธิบายเกี่ยวคำว่าวิทยาศาสตร์ และกราฟฟิค และขอตัวอย่างงานการนำคอมพิวเตอร์ กราฟฟิคมาใช้ในการงานวิทยาศาสตร์ ด้วยความสามารถของคนไทย ... [เข้าชม 20,243] [โดย remisophon]

ประวัติศาสตร์ เกย์ ในสยามประเทศ : ที่มาของคำเรียกเกย์ กะเทย ในบริบทสังคมไทย

สืบเนื่องจากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนรายวิชา สังคมวัฒนธรรมไทย และรายวิชาสัมนาเพศและวัฒนธรรม ครั้งสมัยยังเรียนในระดับปริญญาตรี หัวข้อหนึ่งที่ผมสนใจก็คือประวัติศาสวตร์จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวนอกเหนือจากการสรรเสริญคุณงามความดีของ ... [เข้าชม 13,568] [โดย ส่องสร้างสังคมไทย]