Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
Smart farming Thailand 4.0 เพาะพันธ์สุนัขชิวาวาในตึกแถว รายได้ มากกว่า 200,000 บาท/ปี

เกษตรมิติใหม่ยุค ศตวรรษที่ 21 คือ - ความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร (มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่) - มีความรู้ในด้านเกษตรแต่ละสาขา (มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ) - เชื่อมโยงและบริหารการจัดการการผลิตและการตลาด ... [เข้าชม 241] [โดย it_pro]

Smart farming Thailand 4.0 เพาะพันธ์สุนัขชิวาวาในตึกแถว รายได้ มากกว่า 200,000 บาท/ปี

เกษตรมิติใหม่ยุค ศตวรรษที่ 21 คือ - ความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร (มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่) - มีความรู้ในด้านเกษตรแต่ละสาขา (มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ) - เชื่อมโยงและบริหารการจัดการการผลิตและการตลาด ... [เข้าชม 90] [โดย It_pro]

Smart farming Thailand 4.0 เพาะพันธ์สุนัขชิวาวาในตึกแถว รายได้ มากกว่า 200,000 บาท/ปี

เกษตรมิติใหม่ยุค ศตวรรษที่ 21 คือ - ความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร (มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่) - มีความรู้ในด้านเกษตรแต่ละสาขา (มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ) - เชื่อมโยงและบริหารการจัดการการผลิตและการตลาด ... [เข้าชม 133] [โดย It_pro]

เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2558 – 2559 ผู้รายงาน นางสุไรหย้า ... [เข้าชม 141] [โดย รองสุไรหย้า]

แนวข้อสอบราชการไทย รัฐวิสาหกิจ งานธนาคาร paper4

รวมแนวข้อสอบราชการ, แนวข้อสอบราชการ, เปิดสอบงานราชการ, แนวข้อสอบงานราชการ, คู่มือเตรียมสอบงานราชการ, หนังสืองานราชการ, ... [เข้าชม 1,106] [โดย ebooksheet]

ช่วยสอนหน่อยค่ะ เขียนเปนสมการให้ดูหน่อยค่ะ

ซื้อของมาสองชิ้น ชิ้นแรกราคา 80 บาท ชิ้นที่สองราคา 40 บาท ถ้าขายของชิ้นแรกไปขาดทุน 5% และขายของชิ้นที่สองได้กำไร 40% จงหาว่ารวมขายของทั้งสองชิ้นจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอเซน (คิดคำตอบได้กำไร 12บาท แต่คิดเปนเปอเซน ... [เข้าชม 93] [โดย worrakunyaporn]

กินตามวัย ให้พอดี

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กินตามวัยให้พอดี กลุ่มสาระการ เรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 141] [โดย คุณครูนุช]

ช่วยคิดหน่อยครับ ด่วนจี๋!!!! ส่งพรุ่งนี้

a/b = 225/809 + 225*224/809*808 + 225*224*223/809*808*807 + ... + 225!/809*808*807*...*585 เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวก จงหาค่า a^2 + b^3 ... [เข้าชม 118] [โดย keatikun]

ช่วยคิดหน่อยครับ ด่วนจี๋!!!! ส่งพรุ่งนี้

a/b = 225/809 + 225*224/809*808 + 225*224*223/809*808*807 + ... + 225!/809*808*807*...*585 เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวก จงหาค่า a^2 + b^3 ... [เข้าชม 86] [โดย keatikun]

ช่วยคิดหน่อยครับ ด่วนจี๋!!!! ส่งพรุ่งนี้

a/b = 225/809 + 225*224/809*808 + 225*224*223/809*808*807 + ... + 225!/809*808*807*...*585 เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวก จงหาค่า a^2 + b^3 ... [เข้าชม 52] [โดย keatikun]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน นางนิศาชล ศรีอรัญ ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 108] [โดย thaniya]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน นางนิศาชล ศรีอรัญ ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 64] [โดย Thaniya]

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด รู้วิทย์ใกล้ตัว วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด รู้วิทย์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 189] [โดย ครูรุต]

คณิตค่ะช่วยสอนหน่อย

ตะกร้าผลไม้มีส้ม 15% มีมังคุด 27% มีแอปเปิ้ล26% นอกจากนั้นมีชมพู่ ถ้าในตะกร้ามีชมพู่ 51ผล ตะกร้าใบนี้มีผลไม้ทั้งหมดเท่าไหร่ ช่วยหน่อยค่าา [เข้าชม 143] [โดย อุ้ม]

คณิตค่ะช่วยสอนหน่อย

ตะกร้าผลไม้มีส้ม 15% มีมังคุด 27% มีแอปเปิ้ล26% นอกจากนั้นมีชมพู่ ถ้าในตะกร้ามีชมพู่ 51ผล ตะกร้าใบนี้มีผลไม้ทั้งหมดเท่าไหร่ ช่วยหน่อยค่าา [เข้าชม 119] [โดย อุ้ม]

เผยเคล็ดลับ! การเติบโตของธุรกิจความงามที่ไม่ช้าเท่าหอยทาก

ความสำเร็จไม่ได้เดินมาหาคุณเอง!!!! ธุรกิจที่เติบโตได้ไว ต้องมีทีมช่วยเหลือและระบบที่ดี #แชร์ออกไปให้คู่แข่งคุณกลัว อ่านต่อ...https://goo.gl/AhN2d7 [เข้าชม 156] [โดย Dmit]

เผยเคล็ดลับ! การเติบโตของธุรกิจความงามที่ไม่ช้าเท่าหอยทาก

ความสำเร็จไม่ได้เดินมาหาคุณเอง!!!! ธุรกิจที่เติบโตได้ไว ต้องมีทีมช่วยเหลือและระบบที่ดี #แชร์ออกไปให้คู่แข่งคุณกลัว อ่านต่อ...https://goo.gl/AhN2d7 [เข้าชม 89] [โดย googleappthailand]

เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ชื่อผู้ศึกษา : นายศราวุธ เจมิวัง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ... [เข้าชม 111] [โดย ศราวุธ เจมิวัง]

เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ชื่อผู้ศึกษา : นายศราวุธ เจมิวัง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ... [เข้าชม 60] [โดย เสวก จัดสวย]

เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ชื่อผู้ศึกษา : นายศราวุธ เจมิวัง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ... [เข้าชม 68] [โดย เสวก จัดสวย]

เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ชื่อผู้ศึกษา : นายศราวุธ เจมิวัง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ... [เข้าชม 47] [โดย เสวก จัดสวย]

เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ชื่อผู้ศึกษา : นายศราวุธ เจมิวัง ครูชำ ... [เข้าชม 42] [โดย เสวก จัดสวย]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามสาระที่ควรเรียนรู้ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามสาระที่ควรเรียนรู้ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน นางยุรี ณ รังษี ปีที่ศึกษา 2559 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 90] [โดย thaniya]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามสาระที่ควรเรียนรู้ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามสาระที่ควรเรียนรู้ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน นางยุรี ณ รังษี ปีที่ศึกษา 2559 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 53] [โดย Thaniya]