บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  


[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

จิตปัญญาศึกษา

ผมอ่านบทความนี้แล้วประทับใจมาก เชื่อว่านี่คือทางออกของการศึกษาไทย [เข้าชม 6] [โดย นายพิเชฐร์ วันทอง]

จิตปัญญาศึกษา

ผมอ่านบทความนี้แล้วประทับใจมาก เชื่อว่านี่คือทางออกของการศึกษาไทย [เข้าชม 3] [โดย นายพิเชฐร์ วันทอง]

จิตปัญญาศึกษา

ผมอ่านบทความนี้แล้วประทับใจมาก เชื่อว่านี่คือทางออกของการศึกษาไทย [เข้าชม 4] [โดย นายพิเชฐร์ วันทอง]

จิตศึกษา

ผมอ่านบทความนี้แล้วรู้สึกประทับใจและคิดว่าเป็นทางออกของการศึกษา [เข้าชม 4] [โดย นายพิเชฐร์ วันทอง]

จิตศึกษา

ผมอ่านบทความนี้แล้วรู้สึกประทับใจและคิดว่าเป็นทางออกของการศึกษา [เข้าชม 13] [โดย นายพิเชฐร์ วันทอง]

จิตศึกษา

ผมอ่านบทความนี้แล้วรู้สึกประทับใจและคิดว่าเป็นทางออกของการศึกษา [เข้าชม 4] [โดย นายพิเชฐร์ วันทอง]

จิตศึกษา

“การปรับระบบการศึกษาจึงต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ไม่ใช่ปรับหลักสูตรหรือปรับเล็กปรับน้อย แต่ต้องปรับจากการเอาวิชาเป็นตัวตั้ง มาเป็นการเอาชีวิตและการอยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้ง" [เข้าชม 3] [โดย นายพิเชฐร์ วันทอง]

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขของ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ... [เข้าชม 8] [โดย สุกัญญา ปัตเมฆ]

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขของ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ... [เข้าชม 4] [โดย สุกัญญา ปัตเมฆ]

จิบกาแฟยามเช้าที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ผู้ปกครองของนักเรียนประถมชั้น Year 6 ได้มาร่วมกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้าพร้อมพบปะพูดคุยกับครูใหญ่ หัวหน้าครูชั้นประถมศึกษา และคณะครูเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างใกล้ชิด ... [เข้าชม 701] [โดย Aewbusiness]

จิบกาแฟยามเช้าที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ผู้ปกครองของนักเรียนประถมชั้น Year 6 ได้มาร่วมกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้าพร้อมพบปะพูดคุยกับครูใหญ่ หัวหน้าครูชั้นประถมศึกษา และคณะครูเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างใกล้ชิด ... [เข้าชม 6] [โดย Aewbusiness]

จิบกาแฟยามเช้าที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ผู้ปกครองของนักเรียนประถมชั้น Year 6 ได้มาร่วมกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้าพร้อมพบปะพูดคุยกับครูใหญ่ หัวหน้าครูชั้นประถมศึกษา และคณะครูเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างใกล้ชิด ... [เข้าชม 3] [โดย Aewbusiness]