บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [เข้าชม 195] [โดย พริกหวาน]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระ ... [เข้าชม 275] [โดย พริกหวาน]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระ ... [เข้าชม 177] [โดย พริกหวาน]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระ ... [เข้าชม 153] [โดย พริกหวาน]

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ชื่อผู้รายงาน : นายพีรศาสตร์ จินาปุก ... [เข้าชม 457] [โดย พีรศาสตร์]

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ชื่อผู้รายงาน : นายพีรศาสตร์ จินาปุก ... [เข้าชม 83] [โดย พีรศาสตร์]

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ชื่อผู้รายงาน : นายพีรศาสตร์ จินาปุก ... [เข้าชม 19] [โดย พีรศาสตร์]

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ชื่อผู้รายงาน : นายพีรศาสตร์ จินาปุก ... [เข้าชม 177] [โดย พีรศาสตร์]

รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ... [เข้าชม 263] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]

รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ... [เข้าชม 189] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]

รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ... [เข้าชม 168] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]

รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ... [เข้าชม 174] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]

รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวใน ... [เข้าชม 167] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]

รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวใน เมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประ ... [เข้าชม 161] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]

รายงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่จะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ด้วยตนเองมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อห [เข้าชม 234] [โดย ครูกิ]

รายงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่จะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ด้วยตนเองมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อห [เข้าชม 489] [โดย ครูกิ]

รายงานการสอนซ่อมเสริมโดยใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

รายงานการสอนซ่อมเสริมโดยใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ... [เข้าชม 152] [โดย kru_jumnian]

รายงานการสอนซ่อมเสริมโดยใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

รายงานการสอนซ่อมเสริมโดยใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ... [เข้าชม 142] [โดย kru_jumnian]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง ของเล่นของใช้ของเรา โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง ของเล่นของใช้ของเรา โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ... [เข้าชม 371] [โดย เมษา แก้วเสน]

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรียนรู้นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรียนรู้นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ... [เข้าชม 340] [โดย เมษา แก้วเสน]

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรียนรู้นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรียนรู้นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ... [เข้าชม 2] [โดย เมษา แก้วเสน]

รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ชื่อเรื่อง รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชื่อผู้วิจัย นางเมษา แก้วเสน ปีการศึกษา 2557 ... [เข้าชม 412] [โดย เมษา แก้วเสน]

รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ชื่อเรื่อง รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชื่อผู้วิจัย นางเมษา แก้วเสน ปีการศึกษา 2557 ... [เข้าชม 2] [โดย เมษา แก้วเสน]

รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ชื่อเรื่อง รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชื่อผู้วิจัย นางเมษา แก้วเสน ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ วัตถุประ ... [เข้าชม 2] [โดย เมษา แก้วเสน]