บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5 ขั้น) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุธีวัลย์ ... [เข้าชม 32] [โดย prom_lek]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

ชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

ชุดการเรียนการสอน [เข้าชม 29] [โดย นางสาวดวงแข ชุมพล]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

ช่วยคิดข้อนี้หน่อยค่ะ

คือครูให้การบ้านมาทำได้หมดแล้วเหลือข้อนี้ข้อเดียวงงมากๆ ไม่เข้าใจค่ะ [เข้าชม 15] [โดย กระต่ายป่า]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]